НАЧАЛО » българия

КФН отмени избора на новото ръководство на "Слънчев бряг"АД

Комисията е открила нарушения в процедурата по издигане на двама от членовете в директорския борд

fb
3E news
fb
02-01-2014 04:58:00
fb

Комисията за финансов надзор (КФН) отмени избора на нов Съвет на директорите на „Слънчев бряг“ АД, направен от извънредното общо събрание на акционерите на 23 декември 2013 г. Комисията е установила процедурни нарушения при избора на новото ръководство.

Това съобщиха от ръководството на държавното дружество в курорта. Решението за принудителната административна мярка е подписано от зам.-председателя на комисията Николай Попов. То влиза в сила веднага, независимо дали е обжалвано.

«Слънчев бряг"АД се задължава да не вписва в Търговския регистър новоизбраните членове на директорския борд, а ако вече е направено, следва имената да бъдат незабавно заличени от регистъра», гласи заповедта на Попов. Там се посочва още, че до откриване на нова процедура и провеждане на ново общо събрание, дружеството ще бъде управлявано от старото ръководство и досегашния изпълнителен директор, който е бил сменен на 23 декември.

Според обявения на 19 ноември 2013 г. предварителен дневен ред в борда на комплекса е трябвало да влязат Йордан Георгиев, Евгени Мосинов, Румен Кулев, Светозара Петрова и Валентин Михалев. Събранието обаче е гласувало тригодишен мандат на друг състав, като е заменило Евгени Мосинов и Валентин Михалев с Веселин Маринов и Таня Власиаду. Според КФН това предложение на представителя на министерството на икономиката и енергетиката е направено в грубо нарушение на процедурата за избора, защото по правило промените в дневния ред трябва да се внасят поне 15 дни преди общото събрание.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването на промените пък те следва да представят списъка с новите имена и данни за тях - адрес и професионална квалификация, а също така и свидетество за съдимост и декларация по чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК. Освен това информацията трябва да се публикува и в интернет страницата на дружеството, което също не е направено. Така е накърнено правото на акционерите за информираност и възможност за безпристрастен избор, заключват от надзорния орган. Търговският закон дава възможност за гласуване на необявен предварително избор, но само ако на събранието присъстват всички акционери или техни представители и ако никой няма възражения срещу направените предложения. На последното общо събрание на "Слънчев бряг" АД обаче са били представени 87.78% от капитала на дружеството, става ясно от протокола на събранието.

Слънчев бряг АД
ново ръководство
отмяна
Комисия за финансов надзор
По статията работи: