НАЧАЛО » българия

Колко са дълговете на НЕК?

fb
3E news
fb
21-03-2014 03:02:00
fb

Финансовото здраве на Националната електрическа компания продължава да тревожи управляващите, а и обществото. От две години вината се прехвърля основно върху производителите на електроенергия от ВЕИ, а тези дни за главен виновник за лошото финансово състояние на държавната електрокомпания бехе набедени трите електроразпределителни предприятия. Всъщност проблемът е много по-дълбок. Провокирани от информацията на агенция Fith направихме справка за дълговете на НЕК към края на ноември 2013 г. Ето какво показват цифрите.  

НЕК е получила кредит от ЕБВР на стойност 40 870 014 евро, обезечен с държавна гаранция. Той е с дата на матуритет (остатъчен срок до падежа на разрешен от банката кредит) – 09.03.2015 г. Към 30.11-2013 г. непогасената главница е 6 111 926,39 евро.

Към ЕИБ, с дата на матуритет 15.06.2022 г. задължението е за получен кредит от 60 млн.евро. Обезпечението е държавен заем. Непогасената главница към 30.11.2013 г. е 38 894 400,00 евро. Или общо заемите с държавна гаранция са 100 870 014 евро, от които непогасената главница към 30 ноември миналата година е 45 006 326,39 евро, както и 197 284 600 лева, от които непогасената главница е 88 024 723,34 лева.

Задължението на НЕК към Банк Аустрия е с матуритт 30 декември 2019 г. и е в размер от 100 млн. евро като залогът е Хидровъзел Цанков камък, писмо за подкрепа на правителството, експортна застраховка и др.. Непогасената главница към края на ноември е 63 601 137, 10 евро.

42 075 000 евро е задължението към ИНГ Банк ЕСА. То е с матуритет 30.11.2020 г., като непогасената главница е 29 452 500,00 евро, а обезпечението е ипотека и залог на движимо и недвижимо имущество – каскада Долна Арда, записи на заповед, писмо за подкрепа на правителството, експортна застраховка и др.

На шесто място сред дълговете на НЕК се нарежда това към EFG Eurobank, с матуритет 15 ноември 2019 г. за 7 500 000 евро, като към края на ноември миналата година непогасената главница е 1 631 141,19 евро, а обезпечението е Запис на заповед.

Така се оказва, че общо заемите от кредитни институции, в това число и тези с държавна гаранция са за 278 795 786 евро, от които към 30 ноември 2013 г. непогасената главница е 159 536 644,93 евро, както и 545 277 162 лева, от които с непогасена главница са 312 026 556,25 лева към 30.11.2013 г.

Кредити към БЕХ, но без обезпечения

Дълговете на Обществения доставчик към БЕХ са, както следва: 195 000 000 евро с дата на матуритет 25.10. 2018 г.  Кредитът е без обезпечение, като непогасената главница към края на ноември миналата година е 193 046 890,22 евро

С падеж 24 юли 2014 г. е кредит от 50 млн. лв., отпуснат от БЕХ отново без обезпечение. Главницата за покриване по него е 34 884 827, 25 лв.

Третият заем отпуснат от БЕХ на НЕК е в размер от 135 000 000,00 лв., също без обезпечение, като той е с матуритет 20 октомври 2016 г., а непогасената главница към него е 131 415 561,17 лв.

Четвъртият заем с дата на матуритет 31 юли 2016 г. е за сумата от 226 480 319,82 лева, като по него също няма обезпечение. Непогасената главница по него в края на ноември 2013 г. е 220 425 763,95 лв.

Петият заем с дата на матуритет 18 ноември 2014 г. и отново без обезпечение е за 210 000 000, 00 лв. Непогасената главница по този заем е 210 млн.лв.

Или общо дълговете на НЕК към БЕХ до 30 ноември 2013 г. са за 1 002 867 169,82 млн.лв. От тях непогасената главница е 974 293 051,67 лв. , както и 193 млн. в евро.

Както вчера съобщи 3e-news.net базирайки не на публикуваната информация от агенция Fith, Националната електрическа компания е получила до края на 2013 г. заеми от Българския енергиен холдинг за 1,23 млрд. лева.

Практически като се имат предвид посочените по-горе цифри излиза, че НЕК вероятно е получила още кредити от БЕХ. Припомняме, че според 3e-news.net, позовавайки се на данни на НЕК, общите й задължения в края на октомври миналата година бяха 2,2 млрд. лева.

НЕК
Fith
БЕХ
кредити
банки
държавна гаранция
По статията работи:

Маринела Арабаджиева