НАЧАЛО » българия

КЗК: 2 години „Булгаргаз“ е притискал потребителите с неизгодни условия за доставка

Антимонополният орган обвинени компанията в злоупотреба с господстващо пазарно положение

fb
3E news
fb
27-03-2014 04:06:00
fb„Булгаргаз“ ЕАД е извършило нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо пазарно положение, за обществена доставка на природен газ в България. Това може да ограничи и наруши свободната конкуренцията и да засегне интересите на потребителите чрез налагане на нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на природен газ за периода 2 август, 2010 г. – 31 декември, 2012 г.“

Това гласи официално становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), изпратено днес до медиите. Антимонополният орган е предявил твърдение за нарушение на газовата компания и в срок от 30 дни от датата на получаването му „Булгаргаз“ има право да внесе писмени обяснения и възражения по предявените обвинения.

КЗК е установила, че повече от две години общественият доставчик "Булгаргаз" е налагал едностранно неизгодни условията на своите потребителите, от което те са били ощетявани и така държавното дружество е злоупотребявало с господстващото си положение на пазара и е нарушавало Закона за защита на конкуренцията. През този период господстващото предприятие едностранно е принуждавало клиентите си да продължат срока на сключения по между им договор, без да им даде възможност за преговори или обсъждане на клаузите в него.

От друга страна дружеството едностранно е поставяло пред клиентите си определени условия, без които договорите не могат да продължат действието си и без насрещни реципрочни права за клиентите, констатират експертите по антимонополно право.

„Не на последно място, „Булгаргаз“ е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени Указания и Таблици със заложени в тях формули. Спазването на Указанията и коректното попълване на Таблиците води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества“, гласи още становището.

От КЗК са категорични, че „поведението на дружеството има експлоатативен характер, тъй като клиентите му - крайните снабдители и потребители, нямат алтернативен обществен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него. Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ“, заключва КЗК и посочва, че „определението не подлежи на обжалване“.

Булгаргаз
КЗК
нарушение
злопотреба с монополно положение
По статията работи: