НАЧАЛО » българия

КЗК: „Софийска вода“ незаконно начислява лихви на клиентите по забавени плащания за прогнозни количества вода

Антимонополният орган установи злоупотреба с господстващо пазарно положение на ВиК доставчика за столицата в 8 месечни фактури

fb
3E news
fb
24-03-2014 11:35:00
fb


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи злоупотреба с господстващо пазарно положение на „Софийска вода“АД спрямо клиентите й чрез начисляване на неправомерни лихви при забавено заплащане на месечните фактури за ползваната вода. Това гласи окончателно решение на антимонополния орган, което не подлежи на обжалване, се казва в официално съобщение на КЗК до медиите.

Според експертите по антимонополно право компанията-доставчик на питейна вода за столичани няма право да им налага санкции за забавяне на плащането за първите два месеца на отчет за тримесечието, тъй като за тях няма измерване на реално изконсумираното количество вода. Това засяга интересите на потребителите и представлява налагане на нелоялно търговско условие, категорични са юристите.

Това би трябвало да означава, че върху 8 месечни сметки в годината дружеството няма право да налага на клиентите си лихви за забавено плащане на фактурите, тъй като отчетената вода в тях не е действително изконсумирано количество, а е прогнозн, показват пък нашите сметки.

Според КЗК не е оправдано „Софийска вода“ от една страна да изисква от клиентите си ежемесечно да заплащат „ползваните“ ВиК услуги, при положение, че отчита само веднъж на три месеца реално потребеното количество вода. „За всеки от двата месеца, в които не се извършва отчитане, ВиК операторът начислява количество вода, определено възоснова на средния месечен разход от предходните 2 два отчета. Изравнителната сметка в края на тримесечния период пък показва размера на общо използваната вода, но не и точния размер на месечното потребление“, мотивира решението си комисията.

В същото време обаче при забавено плащане на месечната фактура компанията налага на потребителите лихви върху месечната им сметка от деня на забавянето, отбелязва КЗК. „Следователно, ВиК операторът начислява лихви за забавяне и върху фактурирани прогнозни количества вода, а не само върху стойността на реално потребена вода, която се изчислява веднъж на тримесечие след действителен отчет на водомерите“, констатират още антимонополистите.

Изводът на юристите е, че „това поведение на дружеството директно уврежда интересите на потребителите, тъй като дължимите от тях суми за първите два отчетни месеца в тримесечието не са установени като размер, а задължението за обезщетение за забава предполага точно изчислена стойност на реално използваната услуга.“

 

Софийска вода
КЗК
злоупотреба с господстващо положение
незаконни лихви за просрочие
По статията работи: