НАЧАЛО » българия

КЗК отмени обществена поръчка на ТЕЦ "Марица Изток 2"

fb
3E news
fb
13-10-2014 04:42:00
fb

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени обществена поръчка на ТЕЦ "Марица изток 2" за ремонт на съоръжение. Причината според антимонополния орган е незаконосъобразно решение за класиране на участници и определяне на изпълнител на поръчката. Търгът е за преустройство на електрически мостов кран. Проучването на инспекторите установило, че оценителната комисия е отхвърлила неправомерно предоставената от жалбоподателя "АТП-Атомтоплопроект" ООД подробна обосновка за предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Оценителната комисия незаконосъобразно е подменила аргументите на участника със свои собствени разсъждения върху релевантността на цени по дейности, които цени тя сама е изчислила, смятат от КЗК.

"Мотивите на комисията е следвало да бъдат съсредоточени върху изложените от участника обстоятелства, а не да стъпи върху свои разсъждения, които не кореспондират с изложеното в обосновката", аргументират се от антимонополния орган.

Заради нарушението процедурата се връща за ново разглеждане на офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

КЗК
обществена поръчка
отменена
ТЕЦ "Марица изток 2"
По статията работи:

Георги Велев