НАЧАЛО » българия

КЕВР изиска от „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ обяснения за некачествено електроснабдяване

Изисканите обяснения са за с. Поликрайще, общ. Горна Оряховица. Регулаторът настоя и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да отстрани причините за честите прекъсванията в с. Врачеш, общ. Ботевград

fb
3E news
fb
10-07-2018 12:32:00
fb

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се задейства във връзка със зачестили информации за некачествено електроснабдяване в някои населени места, става ясно от съобщение на регулатора.

Във връзка с публикации и репортажи в национални медии за многобройни случаи на влошено качество на доставяната електрическа енергия на жителите на с. Поликраище, община Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в съответствие със своите законови правомощия КЕВР предприе мерки за изясняване на случая.

В изпратено писмо до ръководството на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, на чиято обслужвана територия е населеното място, енергийният регулатор изиска да бъде предоставена информация за причините за нарушеното електроснабдяване, тъй като съгласно Общите условия на дружеството то е задължено да предоставя качествена услуга на абонатите си. Нарушеното електроснабдяване накърнява правата на потребителите, нарушава нормалния им ритъм на живот и може до доведе до материални щети за тях, както и до неприемливи социални и здравни рискове. Копие на писмото е изпратено и до кмета на с. Поликраище Марин Тодоранов, се казва в съобщение на пресцентъра на енергийния регулатор.

В предвидения в нормативната уредба срок Комисията очаква „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД да представи анализ на причините за нарушеното електроснабдяване в населеното място и информация за предприеманите мерки и срока, в който ситуацията ще бъде нормализирана. След получаването на исканата информация КЕВР ще извърши анализ и при необходимост, в изпълнение на контролните си функции, ще назначи проверка на място с цел да бъде установено изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за осигуряване на качеството на предоставяните услуги, се уточнява в съобщението.

 

КЕВР очаква отговор и от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД във връзка с публикуваните в медиите информации за влошено качество на електроснабдяването и в с. Врачеш, община Ботевград, което попада в обслужваната от дружеството територия. През миналата седмица регулаторът изиска от дружеството да предостави писмени разяснения за причините за честите прекъсвания на електроснабдяването и да предприеме незабавни мерки за тяхното отстраняване. След получаване на отговора на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД КЕВР ще прецени необходимостта от извършване на проверка на място, допълват от регулаторната комисия.

 

 

 

 

 

 

КЕВР
Енерго-Про
електроснабдяване
некачествено електроснабдяване
ЧЕЗ Разпределение
По статията работи:

Маринела Арабаджиева