НАЧАЛО » българия

Искаме изравняване на селскостопанските субсидии

Парите за единица площ да са еднакви за всички членове на ЕС, казва зам.-министър Светлана Боянова

fb
3E news
fb
23-11-2010 02:00:14
fb

 

България ще настоява за по-ранното изравняване на субсидиите по Схемите за единно плащане на площ с тези на старите страни-членки на ЕС. За да са конкурентни на европейските си колеги, българските земеделски производители трябва да разполагат и със същия финансов ресурс като тях - заяви заместник – министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която откри национална конференция по прилагането на Общата селскостопанска политика у нас.
По думите й Министерството на земеделието и храните ще се бори за изравняване на субсидиите още от 2014 година, но разчита на подкрепата на бизнеса и неправителствените организации в земеделския сектор.
България държи да се запази размера на бюджета, както и двата стълба на Общата селскостопанска политика заради предизвикателствата, пред които е изправена - хранителна сигурност, промени в околната среда и климата, застаряване на населението в селските райони. Не се очаквали съществени промени по отношение на Втория стълб от ОСП – Програмата за развитие на селските райони. Необходимо е да се запази балансът между средствата за директни плащания на площ и ПРСР като в същото време се даде по-голяма свобода на държавите-членки при избора на мерки за подпомагане.
Особено важно е и по-нататъшното опростяване и облекчаване на законодателството и административните процедури, за да стане Общата селскостопанска политика по-разбираема и по-достъпна за прилагане от всеки земеделски стопанин, подчерта зам.-министър Боянова. Сред позициите, които страната ни ще защитава в европейския дебат по ОСП, е и отпадане на историческия подход при определяне на субсидиите, тъй като той дискриминира родните земеделски производители. България е склонна да обмисли възможността за определяне на таван за подпомагане на големите индивидуални ферми, с оглед по-добро разпределение на средствата. Но мярката следва да бъде подложена на дискусия, при ясно формулиране на критериите и на понятието "голяма ферма", "малко стопанство" и "активни фермери".
От началото на прилагането й досега от ОСП за аграрния сектор са изплатени над 1.2 млрд. лева субсидии по линия на директните плащания и над 1.1 млрд. лева по линия на Програма за развитие на селските райони.


По статията работи:

Admin Admin