НАЧАЛО » българия

Зелен борсов индекс ще насърчава компаниите за въвеждане на екологични и социални практики за въглеродна неутралност

fb
3E news
fb
31-03-2021 02:03:17
fb

Създаване на методология за Индекс за устойчиви финанси ще е една от целите на представения днес Зелен център (Green Finance & Energy Centre – think tank за устойчиви финанси и енергетика). Зеленият индекс ще насърчава компаниите за насърчава компаниите да въвеждат екологичните и социални практики (ESG практики) насочени към въглеродна неутралност.

Зеленият център е създаден по инициатива на Българска фондова борса(БФБ) и Българска независима енергийна борса(БНЕБ),и се осъществява в партньорството на Министерствата на финансите и енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете. Зеленият център представи и Харта за устойчиво икономическо развитие на България, която в рамките на представянето получи виртуално одобрение.


Регулациите са начинът, чрез които се удовлетворява стремежът на всички нас към устойчиво развитие на икономиката. Центърът ще даде възможност на инвеститорите да пренасочат инвестициите си към по-устойчиви технологии и стопански дейности, коментира по време на онлайн представянето заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Мария Филипова  

Регулаторната рамка ще помогне на европейската икономика да се трансформира в посока на неутралност към 2050 г. и за намаляване на емисиите. За постигането на целите е необходимо обаче усилието на цялата икономика, включително и финансовият пазар като се пренасочат средства за инвестиции в устойчиви сектори и по този начин се подпомогне извършването на прехода към въглеродно неутрална икономика, подчерта Филипова и призова за поддържане на прозрачна комуникация между органите, информираност и зачитане на правата на всички участници.

Нашето поколение е последното може би, което може да предотврати вредата от човешкото влияние върху климата преди да е станало прекалено късно. Редица пъти споменахме думата устойчивост, но смятам че не трябва да я разглеждаме само в климатичен аспект, заяви от своя срана евродепутатът Ева Майдел. Визирайки пандемията и неотдавнашната криза с блокирането на Суецкия канал, Майдел посочи, че това  води до размисъл „за начина, по който работим, как се случва икономиката ни  да, ни накара да мислим как да сме по-устойчиви. Точно затова Зеления център по думите й е и следваща крачка за икономиката.

Виждаме, че все повече големи компании искат да инвестират там, където могат да използват 100 процента възобновяема енергия и да бъдат климатично неутрални. Точно в тази посока е и Хартата, която ще бъде подписана днес, посочи Майдел, която обърна внимание на следващите стъпки в законодателството за въглеродно неутрална икономика, които предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент.

Няколко пъти се направиха препратки към европейското законодателство. Да, в момента наистина изграждаме пълна рамка за устойчиви финанси. С нея целим да се създадат инструменти да се канализират инвестициите в устойчиви проекти, да се уеднаквят стандартите за екологосъборазна дейност и инвестиции. Знам че центъра  (Зеления център) работи и по темата за таксономията, каза тя.  

По думите на Майдел целта и при работата на евродепутатите по втората версия на делегираните актове, да бъде направено така, че газа, преходните технологии да станат мост към чистата енергетика.

В противен случай преходът няма да е справедлив за голяма част от обществата в Европа и шансовете за реализиране на амбициозните цели ще намалеят драстично, посочи тя.

До края на годината ЕК ще представи предложение за стандарт за емисии за зелени облигации, както и екомаркировката на финансовите продукти на дребно. Съвсем скоро ще започнем работа и по някои други важни законодателства  включително и  актуализиране на директивата за оповестяване на нефинансова информация.

В този смисъл евродепутатът посочи, че Методология за Индекс за устойчиви финанси на Зеления център  може да допринесе за включване на България в международната организация за гаранции за произход по емисионна енергия.

В Зеления център участват близо 30 от най-авторитетните личности в страната ни и представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, държавните институции, НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите.

„Зелената трансформация започна и считаме, че приляга на водещи институции като БФБ и БНЕБ заедно с всички заинтересовани страни да поведат дебата, да чертаят тенденциите и политиките в икономическия и обществен живот по темите за устойчивите финанси и енергетика.

Отворени сме към мобилизиране на целия експертен потенциал на страната ни, като стъпвайки на най-добрия опит на Европа и света, сме убедени, че ще допринасяме пълноценно за устойчивото развитие на бизнеса в България.“, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това стана ясно от проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление(т.нар. ESG  практики-Ecology, Social, Governance)-направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора.

Проучването беше представено от проф. Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси.

Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме Зеления център. Сред тях са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин.

Специални гости на събитието бяха също така Маринела Петрова –заместник-министър на финансите, Жечо Станков –заместник-министър на енергетиката и Александър Георгиев –изпълнителен директор на Фонд на фондовете.

Гледната  точка на Европа по темата за устойчивите финанси и енергетика  представи и Антъни Милър – главен координатор на Инициативата на ООН за устойчиви борси.

Участниците дадоха символичен старт на дейността на Зеления център чрез дигитално подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България.

С Хартата може да се запознаете на: https://gfecentre.org/docs/GFEC_Charter_bg.pdf

Проучването на Висшето училище за финанси и застраховане е достъпно на: https://gfecentre.org/docs/VUZF_Lab_BSE_Research_March_2021_bg.pdf

Индекс за устойчиви финанси
Зелен индекс
БНЕБ
БФБ
регулации
устойчиво развитие
екология
енергетика
По статията работи:

Маринела Арабаджиева