НАЧАЛО » българия

Инвестиционното решение за газовата връзка между България и Гърция ще бъде взето през май

Планира се интерконекторът да бъде въведен в експлоатация до 2018 г.

fb
3E news
fb
12-02-2015 04:06:00
fb

 

До края на май трябва да бъде взето инвестиционното решение за изграждане на интерконекторната връзка между България и Гърция. За това са се договорили двустранна среща енергийните министри на двете страни Теменужка Петкова и Панайотис Лафазаниспо време на Консултативния съвет за изграждане на Южния газов коридор, съобщиха от Министерство на енергетиката.


В събитието, което се провежда в азербайджанската столица Баку, участват заместник-председателят на Европейската комисия по енергетиката Марош Шевчович, министри и представители от България, Турция, Гърция, Грузия, Азербайджан, Албания, Италия и САЩ. Те са се разбрали за ускоряване на строежа на проекта.

На форума страната ни е представена от енергийния министър Теменужка Петкова, която е посочила, че осъществяването на Южния газов коридор ще даде на Европа сигурност и независимост на енергийните доставки. По нейните думи, газовите връзки на България с Гърция и Турция са неразделна част от развитието на проекта.

Според Петкова двете връзки заедно с цялата ни газопреносна система ще осигурят достъп до южния коридор не само на България, а и на страните от Централна и Югоизточна Европа. Очакването е по този газопровод да се доставя синьо гориво от новите находища в Каспийския регион и Близкия изток.

Министър Петкова е представила и идеята на страната ни за изграждането на газов разпределителен център, който би могъл да насочва и транспортира както природен газ от  Русия, така и идващия от Южния газов коридор азърбайджански газ.

По думите на Панайотис Лафазанис гръцкото правителство ще работи активно за развитие на енергийните проекти между двете страни, които са от взаимен интерес. Той е потвърдил, че проектът за изграждане на газовата връзка е именно такъв.

Министър Петкова е информирала гръцкия си колега, че страната ни е изготвила Пътна карта с разписани дейности и срокове за реализацията на проекта. Планира се газовата връзка да бъде въведена в експлоатация до 2018 г.

"Този проект е стратегически за Европейския съюз и е определен за проект от общ интерес", е припомнила още тя.

С цел ускоряване реализацията на интерконектора българското правителство потвърди държавна гаранция в размер на 80 млн. евро в бюджета за 2015 г. Извършена е Оценка на въздействието на околната среда. Пред финализиране е приемането на подробен устройствен план за проекта. С оглед по-добрата организация на работа и оптимизиране на сроковете Теменужка Петкова е предложила партньорите в съвместното акционерно дружество да работят в непрекъсната комуникация до завършването на проекта.

Двамата министри са били категорични, че общата им цел е гарантиране сигурност на доставките в рамките на европейската общност. Интерконекторът Гърция-България е от първостепенно значение за диверсификация на доставките не само за България, а и за региона на Централна и Югоизточна Европа. Проектът е ключово звено и за реализацията на инициативата на България, Гърция и Румъния за изграждане на Вертикален газов коридор. Очаква се той да свърже газовия коридор Севр-Юг с Южния газов коридор. Интерконекторът ще даде възможност и за осъществяване на газови доставки от съществуващия и планираните нови терминали за втечнен природен газ в Гърция.

Кризата в Украйна се отразява негативно на доставките на петрол и газ за Европа и в тази връзка ЕС се нуждае от диверсификация на маршрутите да доставка на енергийни ресурси. Затова „Южен газов коридор“ е приоритет за Европа, каза по време на срещата зам.-председателят на ЕК Марош Шефчович. „Всяка страна, привлечена към този проект трябва да обезпечи сигурността му“, каза той. Шефчович отбеляза, че участниците в първото заседание на Съвещателният съвет на „Южния газов коридор“ са обсъдили въпросите, свързани с по-нататъшното осъществяване на проекта, както и проблемите, които може да възникнат в процеса на реализацията.

Ние се договорихме, че ще работим по план за действие, който ще бъде разработен от Европейската комисия в сътрудничество с всички министри. За ЕС „Южен газов коридор“ е единстреният, над който днес се работи“, каза вицепрезидентът на ЕК.

В хода на заседанието е обсъден и въпросът за увеличаване на количеството на доставките на азербайджански газ за Европа.

„Южен газов коридор“ е един от приоритетните за ЕС енергийни проекти. Той е насочен към диверсификация на маршрутите и източниците на енергийни доставки и увеличаване на енергийната сигурност на ЕС. В рамките на проекта е предвижда доставка на азербайджански газ за Европа от газокондензатното находище „Шах Дениз“.

газова връзка България-Гърция
газов хъб
Южния газов коридор
Азербайджан
По статията работи:

Галина Александрова