НАЧАЛО » българия

Изрична забрана за ново строителство в парковете Пирин, Витоша и Рила искат от „Зелени закони“.

fb
3E news
fb
09-02-2016 01:47:00
fb

 

Трите плана за Пирин, Витоша и Рила да бъдат върнати за преработка, докато не се включи изрична забрана за ново строителство в парковете искат природозащитниците от организацията „Зелени закони“. Нито очакванията за преработка на плана за Пирин в дадения от МОСВ срок от 2 седмици, нито посочените възприети минимални граждански критики в последния вариант на плана за Рила дават сигнал за реална защита на двата национални парка в най-високите планини на България. Това заявяват в становище от организацията „Зелени закони“. От организацията информират, че на 10 февруари ще бъдат внесени събраните 245 собственоръчно подписани от граждани картички, адресирани до Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Еколозите напомнят, че след силно обществено недоволство и над 425 становища върху проекта за нов план за Национален парк „Пирин“ от граждани и организации, на 18 януари Министерството на околната среда и водите върна за преработка на изпълнителя спорния проект със забележки от над 35 страници и основен аргумент, че не е изпълнено заданието на обществената поръчка. Освен това, на 6 януари изпълнителят на поръчката за нов план на Национален парк „Рила“, върна отговори към становищата на граждани и организации и посочи кои забележки и критики са отразени в преработката на финалния вариант, предаден на Министерството на околната среда и водите.

От „Зелени закони“ подадохме заявление с искане по реда на ЗДОИ на 29 януари, с което искаме да получим мотивите и забележките, които МОСВ изисква да бъдат взети предвид, за да се одобри проектопланът за НП Пирин, като опасението ни е, че качествената преработка на проекта от 545 страници няма да бъде осъществена в срока от 2 седмици, който изтича след дни. За НП Рила вчера, 8 февруари, подадохме възражение по повод крайно недостатъчното отразяване на забележките от становището на „Зелени закони“, информират от организацията, като допълват, че са притеснени от мълчанието на екоминистерството.

На фона на тези притеснителни развития при проектите за Пирин и Рила, още по-тревожно е мълчанието на Министерството на околната среда и водите около проектоплана на Природен парк Витоша. Отново изработен от фирма „Пролес Инженеринг“ ЕООД, неговото обществено обсъждане в края на септември отново бе белязано с масови граждански отрицателни становища и искания - включително от представители на Столичен общински съвет, участвали в дебата на „Зелени закони“ по темата на 29 септември, за отхвърлянето на плана за Витоша, докато не бъдат заложени по-строги норми за защита на планината, за да се предотврати по-нататъшното й застрояване, се казва в информацията.

 

 

 

национални паркове
Зелени закони
МОСВ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева