НАЧАЛО » българия

За допускане до търговете в БНЕБ участниците трябва да са платили изискваните такси

fb
3E news
fb
11-01-2016 05:17:00
fb

Във връзка с въвеждането на борсовият пазар на електрическа енергия в реална работа, Българската независима енергийна борса уведомява всички регистрирани и в процес на регистрация търговски участници, че за да бъдат допуснати до участие в първата реална борсова сесия (19.01.2016 г.) следва до 14.01.2016 г. да са изпълнили следните изисквания. В частност те касаят плащането както на първоначалната такса за участие, така и на годишната такса, включително и предоставяне на първоначалните обезпечения. Това се казва в съобщение на БНЕБ, публикувано на страницата в интернет.

Първата реална тръжна сесия на пазара ден напред започва следващата седмица -  19.01.2016 г. /вторник/. Денят на физическата доставка на търгуваната електрическа енергия ще е 20.01.2016 г.

Екипът на БНЕБ обръща внимание на търговските участници с минимално обезпечение, че изискваното обезпечение, след първата търговска сесия, ще се изчислява ежедневно в съответствие със стойността на реализираната нетна покупка за шестдневен период и ще бъде необходимо условие за допускане до участие във всяка тръжна сесия.

В тази връзка и с цел избягването на необходимостта от увеличение на размера на обезпечението след първите търговски сесии, от БНЕБ канят съответните търговски участници да представят банкова гаранция или депозит в сметка на БНЕБ** на стойност, отразяваща търговската им стратегия.

 

БНЕБ
енергийна борса
търговски участници
По статията работи:

Маринела Арабаджиева