НАЧАЛО » българия

Започва санирането на 180 блока с европейски средства

fb
3E news
fb
01-09-2014 05:00:00
fb

70 оферти за енергийно обновяване на жилищата бяха отворени днес в министерството на регионалното развитие. Те са подадени от 57 дружества и са по проекта за обновяване и саниране на многофамилни жилищни сгради. Проектът за „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ и е за малко над 50 млн. лева.

Предстои комисията да извърши проверка на офертите на допуснатите участници и в срок до 20 септември да обяви резултатите. Всяка от компаниите можеше да кандидатства по две от обособените позиции, обясниха от регионалното министерство.

Строителнително - монтажните работи по сградите включват подобряване на енергийните характеристики на сградните конструкции и елементи чрез обновяване с топлоизолационни системи. След ремонтите ще бъде повишена ефективността на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите и на системите за горещо водоснабдяване. Очаква се да бъде подобрена и ефективността на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите.

Санирането на сградите трябва да приключи до края на 2015 г. От МРР предвиждат да бъдат обновени поне 180 блока със средствата.

енергийно обновяване на жилищата
МРР
проекти
евросредства
По статията работи:

Георги Велев