НАЧАЛО » българия

ЕСО модернизира мрежата си заради ВЕИ технологиите

Мрежа 220 киловолта да не се развива повече за сметка на мрежи 110 и 400 киловолта предвижда в 10-годишнията си план ЕСО

fb
3E news
fb
27-03-2015 11:56:00
fb

Електороенергийният системен оператор (ЕСО) предвижда развитието на електропреносната мрежа да е съобразена с новите ВЕИ технологии. Това стана ясно при общественото обсъждане на новият 10-годишен план на ЕСО в КЕВР.

ЕСО е в процес на серитфициране от ЕК. 10-годишният план е част от пакета от документи, необходими за сертифицирането му като независим преносен оператор, обясни председателят на КЕВР Светло Тодорова при представянето за одобрение на 10-годишният план за развитие на преносната система.

Разликата с представения предходен 10 годишен план за развитие на електропреносната мрежа е в това, че предвидените разходи са по-малко с 500 млн. по-ниски, обясни Йотов. Припомняме, че според документа, публикуван през февруари, се залагат 1,3 млрд. лв. за развитие на преносната система до 2024г. Инвестиционният план е разработен в зависимост от географските особености. Той е съобразен със спирането на 3 и 4 блок на АЕЦ „Козлодуй“, развитието на нови алтернативни технологии и прогнозното потребление на електроенергия.

Планът определя развитието на преносната електрическа мрежа 400 kV, 220kV и 110kV на ЕЕС на България до 2024г.и цели създаване нанеобходимите технически условия за: сигурно и качествено доставяне на произведената електрическа енергия до всички възли на електропреносната мрежа, се отбелязва в доклада на работната група.

В десет годишния план за развитие на електропреносната мрежа ЕСО ЕАД приема концепцията, преносната мрежа 220kV да не се развива повече, за сметка на мрежи 400kV и 110kV, с изключение на изграждането на второ захранване на района на гр. Русе.

Развитието на мрежа 110kV се обуславя от подобряване сигурността на пренасяне на електроенергията, произведена от ВЕИ, присъединяване на конвенционални централи, подобряване сигурността на захранване на отделни райони при планови и аварийни ремонти в мрежи 400kV и 220kV, както и подобряване обмена на електроенергия с разпределителните мрежи1 установява докладът на работната група. В тази връзка представителите на НЕК и електроразпределителните предприятия заявиха, че нямат възражение към 10-годишният план на ЕСО, а само възражения по отношение на технически детайли.

Изпълнителният директор на ЕСО обясни че са разработени два варианта за електропотребление. Според документа през 2015г. се предвижда тенденцията на увеличаване в електропотреблението от 2014 година да продължи, но с по-умерени темпове. Заложено е забавяне в прилагането на мерки за енергийна ефективност. Към 2024 година се очаква брутното потребление да достигне 43 040 GWh.

При минималния сценарий е предвиден по-слаб темп на нарастване на електропотреблението спрямо максималния сценарий, поради своевременно прилагане на мерки за енергийна ефективност. През 2024 година брутното електропотреблението достига 40 860 GWh.

Очакваният абсолютен максимален електрически товар на България през 2024г. е 7960 MW, а максималния товар за среден работен ден е 7440 MW.

Изпълнителният директор на ЕСО коментира и темата за каблизация на определени региони, която напоследък е широко разисквана. Преминаването към кабелна мрежа е преекспониран въпрос; кабели 110 киловолта не могат да се полагат на местата, където сега бяха авариите по електропреносната мрежа. Освен че преминаването към кабелна мрежа е скъпо, това е и нереалистично да се направи в пресечени местности и гористи райони, каза Йотов.

По-скоро смятаме, че с инвестиции в мрежата през следващите 10 години ще я направим по-сигурна, добави той.

Възстановяването на щетите от авариите в Родопите не са част от инвестиционната програма на ЕСО, а ще стане с част от постоянните разходи на оператора. Предстои да бъде възстановен още само един електропровод 110 киловолта в Родопите, имаме разрешително за строеж и започваме работа, каза още Йотов.

 

ЕСО
НЕК
КЕВР
електроперносна мрежа
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева