НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 105.00 лв. за MWh с ден за доставка

fb
3E news
fb
15-07-2019 02:01:00
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 105.00 лв. за MWh и количество от 21698.70 MWh ден за доставка 16 юли 2019 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 118.06 лв. за MWh, при количество от 12149.5 MWh.

Извънпиковата енергия (9549.2 MWh) е на цена от 91.94 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).
 
Борсата стартира при средна цена от 84.53 лв. за MWh и количество от 716.1 MWh.
 
Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана както в диапазона 14 – 16 часа – от порядъка на малко над 136 лв. за MWh при количество, вариращо от 1107.8
MWh – 1052.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната енергия е 98.03 лв. за MWh, при количество от 754.9 MWh.

При търговията в пазарен сегмент „В рамките на деня“ за 15 юли  общият търгуван обем е 833.2 MWh и среднопретеглена дневна цена 105.53 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:
 
АЕЦ с мощност от 1974 MW или 39.88 %,
кондензационните ТЕЦ с 1792 MW или 36.20 %,
топлофикационните ТЕЦ с 200 MW или 4.04 %,
заводските ТЕЦ – 142 MW или 2.87 %,
ВЕЦ с 86 MW или 1.74 %
малки ВЕЦ – 199 MW или с 4.02 %
вятърни електроцентрали – 30 MW и съответно 0.61 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 499 MW или 10.08 %
Био ТЕЦ – 28 MW или 0.57 %.

Товарът на страната към  14 часа е 4177 MW.

 

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева