НАЧАЛО » българия

Енергийната борса да работи по Централноевропейско време, предлагат търговците на ток

fb
3E news
fb
22-10-2015 06:10:00
fb

Смяната на координатор на балансираща група, сроковете за плащане по сетълмент, стандартизиращите товарови профили, смяната на доставчик, времето на преустановяване на преноса на електроенергия по искане на координатор на балансираща група, времето на отчитане на сделките и пр.се оказаха най-дискутираните в рамките на общественото обсъждане в КЕВР на Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия. Като цяло енергийните дружества, търговците и индустриалните консуматори призоваха правилата за търговия да станат още по-гъвкави. 

Българската независима енергийна борса да работи по Централноевропейско време. В противен случай възможностите на българските играчи са ограничени, коментираха от от Асоциацията на търговците на електроенергия.

Промяната на сега действащите правила за търговия с ток е необходима заради намерението за пълна либерализация на електроенергийния пазар и в частност заради очакваният старт на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

Да се намали обема на правилата за търговия на електроенергия, като спецификата се остави в ръцете на Българската независима енергийна борса. Това предложение направи днес в рамките на обществено обсъждане в КЕВР главният експерт към Министерство на енергетиката Мартин Тафров.

За по-голяма яснота по отношение на участието на ВЕИ призова Венцислав Марков от НЕК. Той се мотивира с това, че производителите на електроенергия от ВЕИ участват в почти всички балансиращи групи.

Представителите на почти всички енергийни дружества се обединиха около необходимостта от промяна на текста, който регламентира правото на координаторите на балансиращи групи да поискат от независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа да преустанови временно преноса на електрическа енергия до обект/обектите на участник в балансиращата група, при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзката с отговорност за балансиране.

Това трябва да е крайна мярка, да се разпише кога се стига до такъв момент, коментира Константин Стаменов от БФИЕК. По думите му би трябвало да има осигурена банкова гаранция.

Прекъсването на електроенергията е регламент в Закона за енергетиката и това не може да се променя с подзаконов нормативен акт, беше категоричен Георги Петков от Калиакра Уин Пауър.

Необходимостта от смяната на координаторите на балансиращи групи и поставените срокове се оказаха сред текстовете, за които дружествата настояват за поправка. Така например ВЕИ ще изостанат и ще продават по балансираща цена за един дълъг период от време, коментира Илина Стефанова от EVN. Така според нея с административна процедура се променя законова разпоредба.

Процедурата по смяна на координатори отнема поне 1 месец, допълни Георги Петков и заяви, че ако този текст остане за една компания ще е по-добре да не работи през това време, вместо да продава на цена излишък. Петков видя и дълбока несправедливост по отношение на електроенергията от Вятърни електроцентрали (ВяЕЦ). Той коментира, че няма как производителите на електроенергия от вятър да прогнозират производството си и поиска да се обърне внимание на обвързващата методика. В частност според Петков несправедливи са текстовете за небалансите. Разходите на НЕК за небалансиране са приблизително 50 млн.лв. Към ЕСО. В същото време НЕК разпределя небаланси в групата си от за 150 млн.лв., оплака се той, като беше категоричен, че такава несправедливост не трябва да се допуска. Той призова при определяне на юридическата валидност на правилата регулаторът да се съобрази със Евродирективите, които са с приоритетно значение спрямо българското законодателство.

За облекчаване на производството на електроенергия от ВЕИ призова и Мартин Георгиев от Асоциацията на търговците на електроенергия. По-голяма гъвкавост може да има по думите му и при смяната на балансираща група, например да не става само на първо число в месеца.

Като слабост в правилата Георгиев посочи предложението транзитът да се признава само в рамките на една балансираща група. Транзитът не трябва да се ограничава, коментира той.

Освен това Мартин Георгиев призова борсата да работи по Централноевропейско време. Това, което притеснява е, че цената за клиринг е 14 часа, което е много късно и ограничава възможностите на българските търговци, заяви той. В допълнение Георгиев бе категоричен, че таксите върху износа на електроенергия трябва да отпаднат.

 

Проектът може да се намери на:file:///C:/Users/Aleksandar/AppData/Local/Temp/Temp1_pravila_tug_el_15.zip/pravila_tee_15.pdf

БНЕБ
енергийна борса
Правила за търговия с електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева