НАЧАЛО » българия

Електропреносните оператори на България, Северна Македония и Албания подписаха Меморандум за развитие на електроенергийния пазар в ЮИЕ

fb
3E news
fb
08-03-2019 12:19:00
fb

Българският преносен оператор (ЕСО), македонският електропреносен системен оператор (МЕПСО) и албанският електропреносен оператор (OST) подписаха Меморандум за разбирателство за развитие на електроенергийния пазар и засилване на регионалното сътрудничество в региона на Югоизточна Европа, посредством взаимно подпомагане.

Електроенергийният системен оператор беше домакин на срещата. С подписването на меморандума трите страни декларират волята си за тясно сътрудничество и принос за развитието на пазара на електрическа енергия чрез обединение на националните пазари „ден напред“ и интегрирането им към функциониращия единен европейски енергиен пазар. Инициативата се очаква да допринесе за създаването на по-добри възможности за пазарните участници и повишаване на сигурността на доставките в региона.

Меморандумът предвижда още обединението в пазарния сегмент „ден напред“ на общите граници между трите страни да бъде съпътствано от имплицитно разпределение на междусистемни преносни способности в съответствие с европейския целеви модел.

С подписването на документа трите електропреносни оператора заявяват решимостта си да развиват регионалното сътрудничество посредством създаването на Регионален център за сигурност в страна-член на ЕС от Югоизточна Европа.

 

ЕСО
акедонският електропреносен системен оператор
албанският електропреносен оператор
меморандум за разбирателство
развитие на електроенергийния пазар
регионално сътрудничество
Югоизточна Европа
По статията работи:

Галина Александрова