НАЧАЛО » българия

ЕК задвижи разследването срещу БЕХ за газовия пазар

fb
3E news
fb
23-03-2015 02:09:00
fb

Европейската комисия придвижи напред разследването срещу Българския енергиен холдинг за злоупотреба с господстващо положение на националния пазар на газ. На холдинга и дъщерните му дружества, които също са обект на разследването, днес са били изпратени възраженията на Комисията срещу пазарните им практики. Ако подозренията за нарушаване на антитръстовите правила се потвърдят, може да последва сериозна финансова санкция, съобщиха от Европейската комисия.

Ако докаже нарушение, Европейската комисия може да забрани съответните пазарни практики и да наложи глоба в размер до 10 на сто от годишния оборот на дружеството. От Консолидираният финансов отчет на БЕХ за 2013 г. става ясно, че оборотът на компанията е 4,708 млрд. лева. Това означава, че ако се стигне до глоба държавният холдинг трябва да плати до 470 млн. лв.

Разследването на дейността на БЕХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" се води от юли 2013-а, според предварителното становище на Комисията, което им е изпратено днес, те може да са нарушили антитръстовите правила чрез възпрепятстване на конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура в България.

Изпращането на изложение на възраженията не предрешава изхода от разследването. На този етап Комисията има опасения, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на газ, и че са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос.

Оттук-нататък засегнатите дружества ще могат да проверят документите в преписката по разследването, да отговорят писмено, както и да поискат устно изслушване, за да представят коментарите си по делото пред представители на  националните органи по конкуренция и Еврокомисията. Тя ще се произнесе окончателно, след като те упражнят правото си на защита.

В коментар на известието от ЕК, от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД съобщиха, че ще се запознаят със съдържанието на Изложението на възражения и ще предприемат всички възможни, към настоящия момент, действия за изготвяне на мотивиран отговор по отношение на притесненията на Европейската комисия, в срока предвиден за това.


„Български Енергиен Холдинг ” ЕАД ще продължи да сътрудничи на Европейската комисия за преодоляване на всякакви притеснения по конструктивен начин, се казва още в съобщението.

 

Припомняме, че Европейската комисия разследва БЕХ и за  евентуални териториални ограничения, които холдингът налага в договорите за доставка на електроенергия. През август 2014 г. ЕК излезе по този казус с предварително заключение, но това не означава спиране на разследването.

 

Какво точно разследва ЕК

Европейската комисия изпрати изложение на възраженията до Български енергиен холдинг (БЕХ), с което го информира за предварителното си становище, че БЕХ може да е нарушил антитръстовите правила на ЕС чрез възпрепятстване на конкуренти да получат достъп до ключови газови инфраструктури в България. Изложението на възраженията е адресирано също и до дъщерните дружества на БЕХ — доставчика на газ - Булгаргаз и оператора на газовата инфраструктура - Булгартрансгаз, гласи официалната информация от ЕК. О еврокомисията уточняват, че изпращането на изложение на възраженията не предрешава изхода от разследването.

„Антитръстовите правила на ЕС са важен инструмент за допринасяне за енергийния съюз. Трябва да премахнем бариерите, за да могат гражданите и бизнесът на ЕС да се ползват от по-конкурентни цени на енергията и сигурност на доставките. За да се конкурират на българките пазари на доставка на газ, предприятията се нуждаят от достъп до газовата инфраструктура на БЕХ. Комисията трябва да се увери, че се предоставя равноправен достъп“, коментира комисарят на ЕС, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестегер.

БЕХ е историческият държавен енергиен оператор в България. Той е вертикално интегриран, което означава, че доставя газ и неговите дъщерни дружества притежават или контролират вътрешната газопреносна мрежа, единственото газово хранилище в България и капацитета на главния газопровод за внос на газ в България, обясняват от ЕК.

През юли 2013 г. Комисията откри процедура, за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазарите на доставка на газ в България. Комисията се опасява, че БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно възпрепятстват конкурентите да получат достъп до инфраструктурата, която им е необходима, за да се конкурират успешно на пазарите на доставка на газ в България. На този етап Комисията има опасения, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на газ и са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос.

Ако опасенията са обосновани, това поведение е ограничило и продължава да ограничава конкуренцията на пазарите на доставка на газ в България. Според предварителната констатация на Комисията тези практики вероятно представляват злоупотреба с господстващото положение на БЕХ, което е забранено от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

През август 2014 г. в отделно разследване Комисията отправи към БЕХ изложение на възраженията относно евентуални териториални ограничения в договорите на БЕХ за доставка на електроенергия, сключени с търговци, действащи на нерегулирания пазар на едро на електроенергия в България.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Регламента за антитръстовата политика (Регламент (ЕО) No 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи по конкуренция на държавите членки на ЕС.

Проверяваните компании имат възможност да се защитят пред националните органи за защита на конуренцията, у нас това е КЗК.

Комисията е уведомила „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, както и българския орган за защита на конкуренцията, че е образувала производство по случая.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръстовата политика зависи от редица фактори, като сложността на случая, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

Повече информация за това разследване може да бъде намерена под номер 39849 BEH gas в публичния регистър на делата, който се намира на уебсайта на Комисията по въпросите на конкуренцията. Новите решения относно антитръстови мерки са посочени в седмичния бюлетин Competition News Summary.

 

 

 

 

БЕХ
ЕК
пазар на газ
злоупотреба с господстващо положение
По статията работи:

Маринела Арабаджиева