НАЧАЛО » българия

Екозащитници: Новият устройствен план на Царево разрешава нови „Златни перли“

fb
3E news
fb
17-01-2014 03:25:00
fb

Новият общ устройствен план на Община Царевео ще улесни повторното изграждане на комплекс на мястото на „Златна перла“ и на други места, смятат от Коалицията „За да остане природа в България“. Според тях Природен парк Странджа отново е застрашен от застрояване, а правителството си търси три нови наказателни процедури от ЕК.

Със свое решение от сряда петчленен състав на Върховния административен съд е отменил решението на тричленен състав на съда по жалба на природозащитни организации. С последното бе отменен общия устройствен план на община Царево. Решението на петчленката идва след обжалване от страна на община Царево и настоящия министър на регионалното развитие и при пълна промяна на позицията на екоминистерството.

Спорът е дали може да бъде действащ Общият устройствен план на община Царево, който няма задължителната екологична оценка. Планът предвижда застрояването на две трети от крайбрежието на юг от Царево със 75 хиляди легла, всички в територията на Природен парк Странджа и Натура 2000 мрежата от защитени зони.


В същия ден Съдът по правата на човека в Страсбург отхвърли претенциите на собствениците на незаконно построения комплекс „Златна перла“, край село Варвара в Природен парк Странджа. След шест години опити за узаконяване той беше разрушен през 2012 г. Мнението на съда е, че инвеститорът е бил наясно, че проектът му не отговаря на изискванията на екологичното законодателство, но въпреки това е продължил да строи.

Заради неадекватната оценка за съвместимост на плана Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България. Това принуди министърът на околната среда и водите Нона Караджова да оттегли положителната екооценка за плана през 2010 г. и така временно спря прилагането на плана, както и наказателната процедура.

Случайно или не при започване на изграждането на „Златна перла“ през 2006 г., при издаването на положителна екооценка на общия устройствен план на община Царево през 2008 г., както и сега в управлението е един и същ заместник министър на околната среда и водите – Чавдар Георгиев.

Природозащитниците ще сезират Европейската комисия, че причините за наказателната процедура отново са налице. Решението на Върховния административен съд е показателно, че българските закони за устройство на територията, за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие не прилагат адекватно три европейски директиви – за стратегическа екологична оценка, за птиците и за хабитатите.

Придоден парк Странджа
Златна перла
Царево
строителство
Коалиция' За да остане природа в България
По статията работи: