НАЧАЛО » българия

ЕБВР и ИАНМСП ще си сътрудничат в подкрепа на малкия и средния бизнес

Агенцията и финансовата институция се разбраха да си партнират и при реализирането на ваучерната схема за излизане на компании на фондовата борса

fb
3E news
fb
08-02-2019 11:25:00
fb

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще си сътрудничи с ЕБВР в подкрепа на малкия и средния бизнес. Възможностите и направленията за сътрудничество при подкрепата за малкия и средния бизнес обсъдиха на среща в четвъртък д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП и Лариса Манастърли, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие за България. В разговорите участва и  Мирослав Стоянов, мениджър „Подкрепа за малкия бизнес Група за финансиране и развитие на МСП“ от българския офис на ЕБВР.

ЕБВР е международна финансова институция, която подпомага проекти в над 30 държави от Източна Европа, централна Азия и Средиземноморието. От 1993 г. до края на миналата година банката е финансирала в България 252 проекта, като общата стойност на инвестираните средства е близо 3.9 млрд. евро. Специфично място в портфейла на ЕБВР е отделено за подкрепата на малките и средните предприятия в страните, в които оперира, в това число и България.

На проведената среща д-р Таков подчерта ползата, която би имал малкият и среден бизнес в България от партньорството между ИАНМСП, която е най-близко до фирмите в България и ЕБВР, която разполага със значителен инструментариум за подкрепа на тяхното развитие.

От ЕБВР изразиха готовност за сътрудничество, като подчертаха, че имат специална програма за финансиране на малки и средни компании, нуждаещи се от средства за развитие на бизнеса си. Финансова подкрепа, която може да бъде под формата на цялостно финансиране и кофинансиране на проекти. Банката предлага също консултантски услуги, експертиза в различни области и др.

ИАНМСП може да допринесе значително за повишаване на информираността на малките и средни предприятия за възможностите за финансиране и за другите услуги, които може да им предостави ЕБВР, отбеляза д-р Таков.

Агенцията и финансовата институция се разбраха да си партнират и при реализирането на ваучерната схема за излизане на малки и средни компании на фондовата борса. ЕБВР може да подкрепи дружествата, които искат да се листват на борсата, стана ясно по време на срещата стана ясно по време на срещата.

ИАНМСП
ЕБВР
Подкрепа
малки фирми
Бойко Таков
Лариса Манастърли
По статията работи:

Георги Велев