НАЧАЛО » българия

ДКЕВР утвърди нови цени на топлинната енергия за Пловдив от 1 юли 2014 г.

fb
3E news
fb
01-07-2014 03:29:00
fb

"ЕVN България Топлофикация" уведомява, че съгласно Решение № Ц-11 от 30.06.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) еднокомпонентната пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за клиентите на дружеството в Пловдив от 1 юли 2014 г. ще e 75,62 лв. без ДДС за един мегаватчас. С добавен ДДС крайната цена от 1 юли 2014 г. е 90,74 лв./мвтч, при досегашна цена от 86,36 лв. с ДДС.  

Въпреки няколкократно отправените възражения и становища на дружеството, ДКЕВР определя една от най-ниските норми на възвръщаемост на компанията в сектора от 4%. С това Комисията не само определя нереално ниско ниво на възвръщаемост, сравнено с региона, но на практика отказва да стимулира инвестирането в нови и високоефективни технологии, което е едно от постиженията на EVN в сектора.   

Не може да не бъде отчетен и фактът, че EVN България Топлофикация, която има най-ефективната когенерация в България, получава една от най-ниските добавки за високо-ефективно комбинирано производство в сравнение с всички останали когенерации на природен газ.

EVN България Топлофикация
нови цени
топла вода
парно
ДКЕВР
По статията работи:

Георги Велев