НАЧАЛО » българия

ДКЕВР обсъжда искането на "Българска енергийна борса" да стане оператор на пазара на ток

fb
3E news
fb
21-03-2014 09:28:00
fb

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще разгледа днес на открито заседание заявлението, подадено от „Българска енергийна борса” АД за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“. Частната компанията още през есента на миналата година поиска да бъде борсов оператор на енергийната борса у нас, но от ДКЕВР тогава отказаха да разгледат лицензията, защото бяха заети с отделянето на Енергийния системен оператор от НЕК. В момента ДКЕВР трябва да създаде и балансиращият пазар на енергия, а чак след това да се мисли за борсова търговия.

Още през миналата година „Българска енергийна борса“ обяви, че редица международни компании са подкрепили начинанието и ще участват в структурирането на пазара, под егидата на БЕБ. Впоследствие обаче част от обявените компании се разграничиха от намеренията на българското дружество.

В края на годината енергийният министър Драгомир Стойнев обяви, че държавата ще създаде свое собствени дружество за оператор на бъдещата енергийна борса. Така през януари бе създадена „Българската независима енергийна борса“ под шапката на БЕХ, която ще използва опита на ЕСО при структурирането на пазара.

„Българска енергийна борса“ е заявила пред ДКЕВР, че има има сключени договори с „Енергийна финансова група” АД, „Аркадия Сървис” АД и „Мост Енерджи” АД, които ще предоставят на компанията достатъчен и квалифициран персонал, за да може да упражнява исканата лицензия. Експертите на ДКЕВР обаче смятат, че няма достатъчно доказателство, че тези специалисти ще работят за компанията. Така и остава под въпрос дали БЕБ има достатъчно експерти и опит в създаването на подобен пазар. От ДКЕВР не са и достатъчно сигурни дали дружеството е технически обезпечено с необходимата информационна система и платформа за борсова търговия.

„Представеният бизнес план концептуално е разработен като бизнес план за осъществяване на дейност „търговия с електрическа енергия“ и не съответства на дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“, е записано в проекторешението на ДКЕВР. В този смисъл планът не отразява факта, че организаторът на борсов пазар извършва администрирането на всички сделки на борсовия пазар на електрическа енергия, т.е. не е страна по сделките, а техен организатор. Не е развит и принципа на определяне на равновесни и референтни цени на електрическата енергия, съгласно търсенето и предлагането, както и липсват мерки за случаите, когато предлагането не е достатъчно или няма търсене.”
Изказаното мнение по всяка вероятност означава, че ДКЕВР са на път да откажат искането за лиценз на БЕБ. От комисията те първа ще разгледат и искането на държавното дружество - „Българска независима енергийна борса“ за получаване на лиценз за дейността.

Българска енергийна борса
ДКЕВР
лицензия
разглеждане
По статията работи:

Георги Велев