НАЧАЛО » българия

Депутатите се опитаха да критикуват, но подкрепиха политиката на кабинета за развитие на газовата инфраструктура

fb
3E news
fb
03-04-2019 02:47:00
fb

Обществената поръчка, свързана с разширяването на газопреносната мрежа в България приключи успешно, а през юни се очаква старта на строителството на газовия интерконектор с Гърция. В ход са и процесите, свързани с изграждането на борса за търговия с природен газ. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова в рамките на изслушване от депутатите от Народното по концепцията за развитието на газоразпределителен център „Балкан“. Министърът обясни, че всички тези проекти са част именно от общата концепция за този газоразпределителен център. Междувременно Европейската комисия официално одобри отпускането на 39 млн. евро за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-България.

„Булгартрансгаз“  осъществи и приключи успешно трета фаза на Open Season  на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система“, която даде възможност да се върви напред, информира министърът.

Както е известно, приключилата Фаза 3 на икономическия тест е с положителен резултат. С подадените ангажиращи заявки от ползвателите бе резервиран 100% от обявения капацитет на българо-турската граница и 100% от обявения капацитет на българо-сръбската граница.

След постигнатия положителен резултат в икономическия тест, „Булгартрансгаз“ ЕАД взе окончателно инвестиционно решение за реализиране на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система". Съответно бяха сключени и договори с две от компаниите подали ангажиращи оферти. Прогнозните инвестиционните разходи на проекта възлизат на 2 767 115 441 лева (два милиарда седемстотин шестдесет и седем милиона сто и петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един лева), без ДДС.

„Булгартрансгаз“ приключи успешно поредната стъпка от проектът за разширяване на газопреносната система, като обяви днес и резултатът от обществената поръчка за избор на изпълнител, стана ясно още от обяснението на министър Петкова.

“Булгартрансгаз“ ЕАД по-рано днес съобщи официално, че финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

След провеждане на открита процедура по ЗОП, комисията, назначена от възложителя, класира участникът Обединение „Консорциум Аркад“ на първо място и предложи същият за изпълнител на обществената поръчка. Решението за избор на Обединение „Консорциум Аркад“ е публикувано на профила на купувача, на сайта на „Булгартрансгаз“ ЕАД, на 03.04.2019 г.

Три обединения подадоха оферти за участие в процедурата - Д3ЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), Обединение от „ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt.“ и Обединение „Консорциум Аркад“.

„Темата на днешното изслушване е важна и значима не само за енергетиката, но и за икономиката на страната. Природният газ е ресурс, който се ползва както от битовите потребители, така и от бизнеса. Ето защо цената и сигурността на доставките е приоритет“, каза Петкова, като наблегна на концепцията за газова инфраструктура.

 

„Когато говорим за концепцията за развитие на газоразпределителния център на територията на България, трябва да знаем, че става въпрос за два аспекта – за изграждане на липсваща инфраструктура, която да ни даде възможност за доставка на природен газ от различни източници, които според европейските изисквания трябва да са поне три. Втората важна част от тази концепция е свързана с либерализацията на пазара на природен газ. Тоест трябва да създадем такъв тип условия, такъв тип конкурентна среда, с която да може да гарантираме пазарното развитие на търговията с природен газ. Смея да твърдя, че до настоящия момент има много сериозни крачки в тази посока“, каза министърът. В изказването си пред депутатите енергийният минстър бе категорична, че "България трябва да запази мястото си на газовата карта на Европа".

"Защото България е така сложена, че през нея минават всички пътища, че имаме развита газова инфраструктура. Тук са 80 % от компресорните станции в региона и нямаме право на грешки", каза Петкова. В коментар за тенденциите за използване на различни газови източници, министърът обясни, че руският газ ще остане един от най-използваните ресурси, но в същото време се отваря възможност и за синьо гориво от други източници.
Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България (интерконектор) има ключово значение по осъществяване на проекта за газов хъб Балкан, а и като цяло за бъдещото място на България на газовата карта на Европа. Това каза министърът на енергетиката по време на изслушване в Народното събрание.

„Това е едни проект, който е приоритетен не само за нас и нашите гръцки съсед, но и за целия ЕС. Неслучайно е включен в 7-те топ приоритета на ЕС в областта на енергетиката. За радост и по отношение на реализацията на този проект имаме добри новини“, каза министър Петкова. Тя припомни, че в момента са в ход три ключови обществени поръчки – за избор на инженер-консултант, доставчик на тръби и избор на строител. „Процедурата, свързана с избор на консултант приключи. На 15 март изпълнителят беше определен. Това е отново консорциум, който включва в себе си няколко компании“ , каза министър Петкова.

Припомняме, че след провеждане на открита процедура бе излъчен консорциум „ТИБЕИ“ за изпълнител на проекта за инженер-консултант. Предложението на „ТИБЕИ“ включва най-икономичната цена за основния пакет услуги  -5 670 000,00 евро. Консорциумът е обединение от чужди и български компании, като негови членове са: ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ (регистрирана в Австрия), ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (България).

В изказването си пред народните представители, министър Петкова обясни, че „от компетентността и квалификацията на този изпълнител зависи до голяма степен успешното осъществяване на проекта“. „По отношение на другите обществени поръчки, надяваме се, сега през месец април да бъде финализирана поръчката за тръбите, а през месец май и обществената поръчка , свързана с избора на строител, така че в началото на юни да бъде дадено началото на строителството“, каза тя.

Енергийният министър припомни, че именно интерконекторът Гърция-България (с капацитет между 3-5 млрд. куб м) осигурява от една страна реалната диверсификация на газовите потоци, а от друга – възможността за използването на доставки на втечнен природен газ (LNG) от терминала в Александруполис. „Така че интерконекторът е ключов за осъществяването на идеята за газов център“

Министърът не пропусна и изграждането на газовата връзка с Румъния, по която страната ни е изпълнила ангажиментите си. По-рано, припомни министърът румънската страна е поела официално ангажименти за изграждане на компресорна станция на румънска територия, за да може да стане действаща.

Залагаме изключително много на местния добив и на проучванията в дълбоко Черно море, обясни още министърът на енергетиката, като изрази надежда за успех.  „когато обсъждаме темата за изграждане на газоразпределителен център трябва да знаем, че като един от потенциалните източници на природен газ разглеждаме и местния добив“, каза Петкова, като припомни, че проучвания се осъществяват в два блока на Черно море - „Хан Аспарух“ и „Хан Крум“.

Важна част от концепцията за изграждане на газоразпределителен център е изграждането на борса за търговия с природен газ, каза още Петкова и изброи извършеното в тази посока. „През януари месец тази година беше създадена компания, 100 % дъщерна на „Булгартрансгаз“, която ще оперира борсата за търговия с природен газ“, каза министърът.

„Булгартрансгаз“, както е известно, неотдавна регистрира дъщерна компания „Газов хъб Балкан“ ЕАД. Към настоящия момент 100% от акциите принадлежат на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като на по-късен етап не повече от 49% от акциите биха могли да се предоставят на други физически и юридически лица, което би допринесло за реализация на концепцията за газоразпределителен център „Балкан“ и за увеличаване ликвидността на пазара на природен газ в България и региона на Югоизточна Европа. В края на декември миналата година Австрийският Централноевропейски газов хъб (CEGH) и българският оператор на газопреносна мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД (BTG) подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество при разработването на газов хъб „Балкан" в България.

 

В рамките на излушването на министър Петкова бяха засегнати и възможностите, които ще се отворят пред страната ни в случай на осъществяване на газопровода EastMed.

За пореден път бе разискван и въпросът за спирането на гаопровода "Южен поток". Петкова припомни, че този проект бе спрян поради две причини - нарушаване на третия либерализационен пакет и тежки нарушения на ЗОП. В този смисъл тя бе категорична - когато европейското законодателство се спазва, проектите се случват.

 

Във въпросите си към министър Петкова депутатите се опитаха да подложат на критика дейността на правителството. Народният представител от ДПС Рамадан Аталай обърна внимание на липсата на единна политика на българските правителства (на депутатите също б.р.), като гаранция за енергийната сигурност на страната. В крайна сметка обаче те застанаха зад осъществяваната политика от страна на настоящия екип на енергийното министерство и съответно на правителството.

Булгартрансгаз
природен газ
газова инфраструктура
газов хъб Балкан
газоразпределителен център
интерконектор Гърция-България
Теменужка Петкова
депутати
По статията работи:

Маринела Арабаджиева