НАЧАЛО » българия

С 3,6 % нараства делът на базовите централи в производството на ток през 2017 г.

fb
3E news
fb
03-01-2018 12:44:00
fb

2017 г. завършва с увеличение на производството и потреблението на електроенергия. Ръст има както при участието на базовите централи, така и при възобновяемите източници (ВЕИ). Запазва се отрицателната тенденция по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), а също и при износа на ток. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1 януари - 31 декември 2017 г., спрямо същия период на 2016 г.

В края на годината може да се каже ясно производството, но и потреблението на ток расте. При това потреблението на годишна база надхвърля производството с над два процента. Производството на електроенергия за 2017 г. , спрямо предходната 2016 г. се е увеличило с 0.63 % до 45 322 254 MWh. За сравнение преди то е било от порядъка на 45 039 542 MWh.

Запазва се и положителната тенденция при потреблението на електроенергия, отчетена многократно през различните отчетни периоди. Така в рамките на 2017 г.   потреблението на ток расте с 3.06 % до  39 802 531 MWh. За сравнение през 2016 г. то е било в обем от 38 620 960 MWh.
Износът на електроенергия, очаквано остава отрицателен. За една година (2017 г. )той е спаднал с цели 14 % до 5 519 723 MWh, в сравнение с 6 418 582 MWh през 2016 г. Според експерти това се дължи основно на голямата конкуренция както на регионално ниво от една страна, така и на конкуренцията по отношение на различните източници за производство, включително газ и ВЕИ.

Делът на базовите централи на годишна база бележи ръст от 3.46 % до 38 761 407 MWh през отчетения период от 1 януари до 31 декември 2017 г. За сравнение през същия период на 2016 г. участието им е било в обем от 37 464 467 MWh. В частност трябва да се отбележи, че студената зима на 2017 г. с дългия период на минусови температури има своето значение за тези данни. Трудно е да се каже отсега как и в каква степен те се компенсират от значително по-топлото време в края на настоящата година.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа продължава също положителната си тенденция. В края на годината данните отново прави впечатление значително по-високото количество ВЕИ, използвани в разпределителната мрежа, макар че като процент то е в пъти по-малко от това в преносната.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа през 2017 г. спрямо 2016 г. се увеличава с 10.14 % до 1 313 527 MWh. За сравнение през предходната година то е било от порядъка на 1 192 557 MWh. Основният дял се дължи на дела на вятърните електроцентрали, при които се отчита ръст от 7.08 %, докато това на фотоволтаиците е 2.89 %. Нараства и то забележимо и участието на електроенергията от биомаса – ръст от 58.50 % до 159 754 MWh от 100 788 MWh през 2016 г.

Като процент дела на ВЕИ в разпределителната мрежа през 2017 г., както вече бе споменато е доста слабо – ръст ( + ) 0.11 % , но като количество то надхвърля дела в преносната мрежа – до 1 823 458 MWh. Основно това се дължи на производството на електроенергия от вятърните електроцентрали – ръст от 2.40 % и от биомаса – плюс 3.15 %. Участието на фотоволтаиците в разпределителната мрежа е отрицателно – минус 1.86 %. За сравнение през 2017 г. обемът на фотоволтаиците в разпределителната мрежа е от порядъка на 985 848 MWh при 1 004 508 MWh през 2016 г. Това обаче едва ли е в резултат на климата. По-скоро причините трябва да се търсят в икономическите лостове на пазара.

Очаквано дела на ВЕЦ през 2017 г. остава отрицателен. Спадът е значителен - ( -) 24.93 % до 3 423 862 MWh при 4 561 146 MWh през 2016 г. В случая също трябва да се търсят причини, макар че тук климатичните изменения са от най-голямо значение.ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
вятърни централи
фотоволтаици
биомаса
износ на ток
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева