НАЧАЛО » българия

Девет общини подадоха проекти за пречиствателни станции

Екипът на Оперативна програма "Околна среда" преизпълни годишната си програма в сектор "Води" над 3.5 пъти

fb
3E news
fb
05-11-2010 11:56:33
fb
Девет общини внесоха проектите си за изграждане или реконструкция на пречиствателни станции, ВиК мрежа и съпътстваща инфраструктура. Това са Айтос, Дряново, Чирпан, Елин Пелин, Левски, Разлог, Смолян, Радомир и Попово. Проектите са по процедурата, обявена в средата на август т.г. и насочена към общо 34 общини с ниска степен на проектна готовност. До края на годината МОСВ ще оцени техните предложения, а в началото на 2011 г. ще бъдат подписани и договорите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Целта на тази процедура е бенефициентите със слаба подготовка да получат подкрепа от 600 млн. лв. както в разработване на проектите си, така и в тяхното изпълнение. По този начин не се налага да се кандидатства по различни процедури за двата компонента и се съкращава времето от идейната фаза до реалното строителството. Администрациите, които не успяха да подготвят предложенията си, имат още две възможности да направят това - до 31 януари 2011 г. или до 30 юни 2011 г. След изтичане на всеки от сроковете, документите ще бъдат разглеждани от експертни работни групи в МОСВ. Общините имат срок да завършат строителството на пречиствателните станции за отпадни води, канализациите и съпътстващата ги инфраструктура до края на 2014 г.

С оглед постигането на изискванията за добро качество на водите и за увеличаване на домакинствата, включени към канализационната система, в края на юни МОСВ откри и друга процедура, насочена към всички приоритетни 124 агломерации с над 10 000 еквивалентни жители. Тук се предвиждат също 600 млн. лв., но само за строителство. Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2012 г., а подадените проекти ще се оценяват от работни групи, които ще се свикват на всеки два месеца или след постъпване на 10 проекта. Както в другата процедура, и тук обектите трябва да са готови до края на 2014 г.

За да се гарантира високо качеството на подготвяните проекти, стартираха предварителни консултации с общините. По време на срещите се преглежда готовността на кандидата и проектната документация, уточняват се основните параметри на проекта, предоставят се разяснения за попълването на формуляра за кандидатстване и окомплектоването на проектното предложение, обсъждат се и всички въпроси, появили се в хода на подготовката. Досега са проведени консултации с представители на 53 общини.

С двете отворени процедури на обща стойност 1 млрд. и 200 млн. лв. екипът на Оперативна програма "Околна среда" преизпълни годишната си програма в сектор "Води" над 3.5 пъти.

По статията работи: