НАЧАЛО » българия

Двойно пада таксата за ползване на съхнеща дървесина

Това ще намали цените на този вид дървен материал, което ще стимулира усвояването и полезните санитарни сечи в горите

fb
3E news
fb
31-01-2014 02:20:00
fb

Правителството намали с 50% таксата на фирмите във фонд „Инвестиции в горите” при ползване на съхнеща дървесина. Така крайната цена на този вид дървен материал ще стане значително по-ниска, което ще стимулира приоритетното й усвояване и провеждането на полезните за горите санитарни сечи.

Това съобщи зам.-министърът на земеделието Валентина Маринова по време на срищата си с представители на Асоциацията на горските фирми, Федерацията на синдикатите от горския и дървопреработващ сектор, КНСБ и „Подкрепа“.

Тя изтъкна необходимостта от внедряването на нови и безотпадни технологии в сектора, за да се увеличи добавената стойност на горските продукти и да се създадат нови работните места. Важен фактор ще е и сертифицирането на горските територии, което пък ще отвори нови пазари и ще повиши цената на предлаганите продукти от дървесина.

Асоциацията на горските фирми представи три основни приоритета за излизане от кризата в бранша. Не настояват за приемане на Закон за браншови организации, който ще помогне на бизнеса да бъде по-конкурентоспособен на вътрешния и външния пазар”, заяви председателят на асоциацията Иван Пенков. Зам.-министърът пък обясни, че този закон е сред приоритетите на земеделското министерство, защото е важен за цялото селско стопанство, за да сме разпознаваеми на външните пазари.

Бизнесът иска и намаляване на регулаторните тежести върху дърводобивните фирми. От асоциацията предлагат държавата да предоставя ваучери за гориво с намален акциз и за дърводобивниците, както го правиза другите земеделски производители. Браншът постави въпроса и за регистрацията на горската техника.

 

дървесина
такса за добив и ползване
съхнеща дървесина
Валентина Маринова
горски сектор
гори
По статията работи: