НАЧАЛО » българия

Данните за бизнес климата продължават да са оптимистични, независимо от лекия спад

fb
3E news
fb
28-07-2017 12:51:00
fb

Общият показател на бизнес климата през юли 2017 г.се понижава с 1.4 пункта в сравнение с юни, но продължава да е над дългосрочното си средно равнище (със 7.8 пункта). Това става ясно от съобщение на Националния статистически институт (НСИ).

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава нарастване на показателя.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се увеличава с 1.3 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца обаче прогнозите им са по-неблагоприятни.
Същевременно през юли в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава (с 0.8 пункта) и достига 74.7%.
Основният фактор, затрудняващ дейността, остава несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, посочени съответно от 47.4 и 25.2% от предприятията.
Относно продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в строителството” през юли спада с 3.2 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”. Анкетата регистрира подобрение на настоящата строителна активност, като прогнозите за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса.
По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 2.9 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче се регистрира лек оптимизъм в прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.
Основните проблеми за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец е отчетено намаление на негативното им въздействие.
Относно продажните цени търговците предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” през юли се понижава с 3.3 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото”. Мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са факторите, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сектора.
По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца).

 

Бизнес климат
промишленост
строителство
услуги
търговия
НСИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева