НАЧАЛО » българия

В Странджа ще се добива висококачествена дървесина по устойчив начин

Прилаганият метод е съвместим с опазването на природата, защото подпомага местните и премахва чуждите видове дървета

fb
3E news
fb
04-08-2011 08:26:25
fb

Нов, природосъобразен метод за стопанисване на гори ще бъде пробван за първи път в Странжда. Той дава възможност да се произвежда висококачествена дървесина с минимални средства и при спазване на високи стандарти за опазване на природата, съобщиха от международната природозащитна организация WWF, която ще реализира проекта съвместно с Изпълнителната агенция по горите.

 

 

При този метод се полагат грижи за избрани дървета, които се наричат "дървета на бъдещето". Те трябва да са с добро качество, жизнени и да са равномерно разпределени върху цялата площ. "Дърветата на бъдещето" прироритетно се избират сред местните видове, посочват от WWF.

 

 

Дърветата, които се отглеждат по този начин произвеждат дървесина без чепове, с равномерни годишни пръстени и без гнилоти. Това прави тази дървесина изключително търсена - цената на 1 куб.м. може да достигне до 2000 евро. Наред с това, разходите са ниски, тъй като се използва естественото възобновяване на гората и се разчита на естественото самоокастряне на дърветата, а не се прави масово кастрене.

 

Методът е съвместим с опазването на природата, защото подпомага местните и премахва конкурентните видове дървета. За последното се използват ръчни инструменти, които не вдигат шум и не притесняват гнездящите в гората птици.

 

Пилотният проект ще се реализира в защитена от мрежата Натура 2000 територия в природен парк Странжда. Мястото е избрано, тъй като това е един от най-големите нископланински, непрекъснати, горски масиви в Европа, където естественото възобновяване на гората е много добро и не се налага залесяване, а само подобряване на качеството й.

 

 

В рамките на проекта се предвижда да бъдат възстановени 80 хектара природни местообитания чрез засаждане на местни видове и храсти, както и да бъдат премахнати редица чужди видове. На определени места ще бъдат поставени огради, мостчета и скари с цел да се ограничи човешкото въздействие върху природата. Близо 100 хектара гора ще бъдат почистени.

 

 

За първи път методът е приложен във френските области Елзас и Лотарингия и в германската провинция Саарланд, където е дал отлични резултати. Той е възприет от сертификационната система за отговорно стопанисване на гори FSC и е съвместим с опазването на горските местообитания от Натура 2000.

 

 

Въвеждането на новаторския метод в Странджа е част от проекта «Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в десет защитени зони в българските гори". Той  продължава три години и се финансира по програма  LIFE. Общата му стойност е 1 236 834 евро, в които влизат 615 199 евро съфинансиране от ЕС.


По статията работи: