НАЧАЛО » българия

Процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене" дава възможност за участие на малки акционери

fb
3E news
fb
07-11-2018 12:05:00
fb

Министерски съвет взе решение за обявяване на процедура за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“. Процедурата предвижда преминаване през 9 етапа, като последният е свързан с подписване на акционерно споразумение. Освен това процедурата дава възможност за участие и на малки акционери за придобиване на миноритарен дял, както и заявяване на интерес от индустриални консуматори на електроенергия от съседните страни. Те биха могли да участват в този проект чрез договори за изкупуване на електрическа енергия.

Това съобщи пред журналисти в рамките на заседанието на Министерски съвет министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Министърът на енергетиката каза още, че е готова да представи пред народните представители одобрената процедура за избор на стратегически инвеститор в момента, в който бъде поканена.

Решението, на  Министерския съвет е в отговор на  взетото на 7 юни  от  Народното събрание решение за търсене на възможност за реализация на проекта за АЕЦ“Белене“ на пазарен принцип – без предоставяне на държавна, както и на корпоративна гаранция, без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия от страна на държавата, обясни енергийният министър.

„В рамките на това решение Народното събрание възложи в срок до 31 декември 2018 г. да бъде разработена такава процедура. Към датата, която беше определена от българския парламент процедурата е разработена“, обясни министърът. При разработването й по думите на Петкова участие са взели експерти от енергийното министерство, БЕХ, ДП РАО. „Използвали сме консултантската подкрепа на голяма международна одиторска компания, която има в своето портфолио опит в подобни процеси и днес на заседанието на Министерски съвет представих доклада и съответно разработената процедура за избор на стратегически инвеститор“, каза още Петкова.

Предвид параметрите, определени от българския парламент, а именно проектът да бъде реализиран изцяло на пазарен принцип, без предоставяне на държавна гаранция, корпоративна гаранция, без сключване на дългосрочни договори от страна на държавата за изкупуване на електрическа енергия е предвидено процедурата за избор на стратегически инвеститор в рамките на тази процедура да бъде дадена възможност за участие и на евентуални акционери, които биха желали да придобият миноритарен дял в бъдещата проектна компания, както е дадена възможност за заявяване на интерес от страна на консуматори на електрическа енергия, на индустриални консуматори, както от България, така и от региона. Тук се имат предвид нашите съседи от Македония, Черна гора, Сърбия, които биха желали да участват в този проект чрез договори за изкупуване на електрическа енергия“, каза Петкова.

Това по думите на министъра би дало на проекта икономическа обоснованост, финансова стабилност и по отношение на осигуряване на фиансирането.

Процедурата ще премине през 9 етапа.

 

Първи етап ще касае покани до потенциални инвеститори. Тази покана ще бъде публикувана в официалния вестник на Европейския съюз и в два местни ежедневника. Съгласно процедурата, считаме, че е задължително да бъде предоставена тази покана трябва да бъде предоставена до тези компании, които до настоящия момент са заявили официално своя интерес за участие в проекта, допълни министърът на енергетиката.

Тя припомни, че трите компании, които са депозирали официално своя интерес за участие в проекта са китайската CNNC, френската компания „Фраматом“ и южнокорейската държавна компания, която също е заявила писмен интерес за участие в процедурата. Петкова уточни също така, че такава покана ще бъде изпратена и до конструктора на проекта, „като се има предвид неговата ключова роля при една бъдеща роля в проекта“. „Ще бъдат изпратени покани и до големи консуматори на електрическа енергия, които също биха проявили интерес за включване в проекта или с миноритарен дял, или с договор за изкупуване на енергията, така че този етап ще приключи с изпращане на поканата до тези заинтересовани лица.
На следващ етап е предвидено да бъде подадено заявление от тези компании. Това заявление ще съдържа определена информация, която предварително ще бъде описана.  След подаването на заявление ще се премине към разглеждането им, последвано от изготвяне на кратък списък на тези кандидати до които ще бъде отправена покана за обвързваща оферта във връзка с реализацията на проекта.

Следва етапът за подписване на договор за конфиденциалност с евентуалните кандидати за стратегически инвеститор в проекта, като този договор ще се отнася както за тях, така и за всички техни правни и финансови консултанти.

Следващият етап е свързан с разработването и предоставянето на информационен меморандум за проекта. Този информационен меморандум, както и цялата съотносима документация по проекта се предвижда да бъде даден достъп на потенциалните стратегически инвеститори чрез оформянето на една информационна стая, която ще съдържа цялата база данни, свързани с реализацията на проекта за АЕЦ „Белене“ до настоящия момент, всички лицензионни документи, които проектът притежава, оборудването, начинът му на съхранение, цялата налична документация по проекта.

Следва етап на покани до съответните евентуални стратегически инвеститори като поканата трябва да съдържа информация по отношение на инвеститорите относно тяхната правна организация, информация по отношение на визията им за развитие на проекта и разбира, се финансов модел, който впоследствие ще бъде и предмет на оценка при воденето на преговорите за избор на стратегически инвеститор.

След предоставянето на оферта тя ще бъде разгледана и съответно ще се пристъпи към преговори между комисия, която ще бъде назначена и ще е от Министерство на енергетиката и НЕК и потенциалните стратегически инвеститори.
Определени са темите, по които ще се водят разговорите и по кито ще се дава оценка на база на тези предложения, които ще бъдат направени в офертата на стратегическите инвеститори. Ако процедурата приключи успешно, то тогава финалният последен етап, 9 етап е свързан с подписване на акционерно споразумение от съответните потенциални стратегически инвеститори, евентуалните миноритарни акционерни участници с проектната компания.

По отношение на структурата на проекта, разгледана в рамките на анализа ние преценихме, че най-удачния вариант за структура на проекта към настоящия момент в рамките на параметрите, с които работим е участие в отделна проектна компания, участи с всички активи, които са относими към проекта АЕЦ „Белене“ и съответно тези активи да бъдат оценени“, каза Петкова. По думите й в момента в НЕК тече вече такава оценка. Предвижда се само апортиране на активите да стане паралелно с разговорите, които ще се водят с евентуалните стратегически инвеститори.  

 

Всеки един от тези етапи са свързани с определено време, тъй като касаят изготвянето на заявленията, подготовката на процеса и гарантирането на желанието за участие на стратегическите инвеститори, които да кандидатстват при конкретните условия при нас.

Предвижда се една такава процедура да продължи в рамките на 12 месеца.

 

Ако всички 9 етапа, през които ще мине процедурата завършат успешно след 1 година би трябвало да има структурирана компания, която оттук нататък ще започне да работи по осигуряване  на финансирането и структурирането на проекта.

 

АЕЦ Белене
Министерски съвет
Теменужка Петкова
процедура за избор на стратегически инвеститор
По статията работи:

Маринела Арабаджиева