„Булгартрансгаз“ дава старт на изграждането на три преносни газопровода

Изграждането ще се осъществи с безвъзмездната финансова помощ на ЕБВР по Международен фонд „Козлодуй“

С безвъзмездна фонансова помощ по „Международен фонд Козлодуй“ ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („Банката“) и свои собствени финансови средства „Булгартрансгаз“ започва изграждане на три газопровода с обща дължина 122 км за свързване на общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог към националната газоразпреносна мрежа. Това става ясно от съобщения на „Булгартрансгаз“ и ЕБВР.

През последните години строителството на вътрешни газопроводи в страната ни е събитие и затова информацията, публикувана от "Булгартрансгаз" заслужава внимание. На практика това е сериозна стъпка в процеса на газификация.

 

В рамките на Грантовото споразумение беше сключен договор за консултантски услуги за проектиране и проектантски надзор и договор за подпомагане на Групата за управление на проекти (ГУП), уточнява в съобщението си „Булгартрансгаз“.

 

Общия бюджет на Проекта е 21.8 милиона евро, от които 50% ще бъдат финансирани от Международен фонд „Козлодуй (МФК) и 50% от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

Поръчката ще започне в третото тримесечие на 2019 г.

Изпълнението на договорите се очаква да завърши в рамките на 20 календарни месеца, последвани от период за констатиране на дефекти, уточняват от газовата компания.

Договорите, финансирани от МФК ще се обект на Правилата и политиките за поръчки на ЕБВР и ще бъдат отворени за фирми от всички страни.

Постъпленията от безвъзмездната финансова помощ, не трябва да се използват за плащане към физически или юридически лица, или за внос на стоки, ако такова плащане или внос са забранени с решение на Съвета за сигурност към ООН, взето съгласно Глава VII от Хартата на Организацията на обединените нации или по силата на закон или официалния регламент на страната на Възложителя, се уточнява още в съобщението на „Булгартрансгаз“.

 

В десетгодишния план на газовото дружество посоченият график за изпълнение е 2018 – 2020 г. , а очакваният размер на инвестициите в хил.лв., без ДДС е посочена сумата от  27 939 хил.лв. Справката за трите газопровода също е налична.

 

Газопроводно отклонение Разлог - Банско

Газопроводът е с очаквана дължина около 40 км и максимален дебит 30 000 м³/ч.

Предвижда се трасето на газопровода да преминава по северните склонове на Пирин планина, продължава по южните склонове на Рила планина и достига до АГРС Разлог-Банско, разположена в землището на гр. Разлог, в близост до границата със землището на гр. Банско.

Проектът се финансира с безвъзмездна финансова помощ по линия на Международен фонд „Козлодуй” (МФК) в размер на 4,84 млн.евро.

Съфинансирането от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 4,84 млн.евро, като допълнително ще бъдат инвестирани още 0,9 млн.евро за държавни такси, учредяване на сервитут, обезщетения, археологически проучвания, консултант по чл. 166 на ЗУТ и др. Приключена е процедурата за избор на проектант за изготвяне на технически и работен проект, ПУП и ОВОС и е подписан договор за консултантски услуги за проектиране, който е в процес на изпълнение.Планираният срок за приключване на проекта е края на 2020 г.·

 

Газопроводно отклонение Панагюрище - Пирдоп

Планира  се газопроводът да бъде с дължина около 62 км, максимален дебит 25 000 м³/ч. Разглежданото трасе на газопроводно отклонение е както следва: от КВ (кранов възел) Виноградец, разположен на Южния полупръстен на МГ (магистрален газопровод) до АГРСзападно от гр. Панагюрище, трасе от гр. Панагюрище до АГРС западно от гр. Пирдоп.

Проектът се финансира с безвъзмездна финансова помощ по линия на Международен фонд „Козлодуй” (МФК) в размер на 3,6 млн.евро.

Съфинансирането от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 3,6 млн.евро, като допълнително ще бъдат инвестирани още 1,25 млн.евро за държавни такси, учредяване на сервитут, обезщетения и др.

 

Изпълнено е предпроектно проучване. Приключена е процедурата по правилата на ЕБВР за избор на проектант за изготвяне на технически и работен проект, ПУП и ОВОС и е подписан договор за консултантски услуги за проектиране, който е в процес на изпълнение.Планираният срок за приключване на проекта е края на 2019 г.·

 

Газопроводно отклонение до Свищов

Газопроводът е с очаквана дължина от 42 км. Предвижда се захранването да бъде извършено от КВ Патреш, разположен на Северния полупръстен на МГ до АГРС, която ще бъде разположена южно от гр. Свищов.

 

Проектът се финансира с безвъзмездна финансова помощ по линия на Международен фонд „Козлодуй” (МФК) в размер на 2,36 млн.евро. Съфинансирането от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 2,36 млн.евро, като допълнително ще бъдат инвестирани още 0,6 млн.евро за държавни такси, учредяване на сервитут, обезщетения, археологически проучвания, консултант по чл. 166 на ЗУТ и др.

Изпълнено е предпроектно проучване. Пред финализиране е процедурата по правилата на ЕБВР за избор на проектант за изготвяне на технически и работен проект, ПУП и ОВОС (при необходимост), който е в процес на изпълнение.Планираният срок за приключване на проекта е края на 2019 г.

https://www.bulgartransgaz.bg/bg/news/izgrajdane_na_tri_prenosni_gazoprovoda_v_balgariya-444-c15.html

 

 Вижте още на: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190205a.htmlКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари