НАЧАЛО » българия

БНЕБ ЕАД прие промени в Правилата за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, свързани с разкриването на информация

fb
3E news
fb
09-08-2019 08:59:00
fb

БНЕБ ЕАД прие промени в Правилата за поведение на борсов пазар, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“, свързани с внедряването на новия метод за оповестяване на вътрешна информация от страна на пазарните участници чрез самостоятелно регистриране на важно за пазара съобщение (UMM).

 

Промените ще влязат в сила на 19.08.2019г. Това се казва в съобщение на енергийната борса. Както става ясно, промените са свързани с промените в частта "Вътрашна информация" и съответно в "Разкриване на информация" и е разписано каква част от информацията не подлежи на разкриване. 

 

Интернет приложението за централизирано публикуване на вътрешна информация е разработено с цел да подобри прозрачността на пазара и да улесни пазарните участници при публикуването на важни за пазара съобщения. Основните промени се изразяват в следното:

 
Ползването на новата система за разкриване на вътрешна информация става задължително за всички търговски участници, регистрирани на БНЕБ ЕАД на сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Търговските участници, които ще използват услугата, предоставена от БНЕБ ЕАД, трябва да представят надлежно попълнена Декларация за актуални данни за докладване.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева