НАЧАЛО » българия

БЕХ е увеличил капитала на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2"

Холдингът е намалил капитала на "Булгаргаз" и "Булгартел"

fb
3E news
fb
20-08-2014 07:05:00
fb

„Български енергиен холдинг“ (БЕХ) е увеличила капитала на своите дъщерни дружества АЕЦ „Козлодуй“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“. Това е станало на 4 август и е било одобрено от бившия вече енергиен министър Драгомир Стойнев, информира publics.bg, позовавайки се на данни от Търговския регистър. С друго свое решение БЕХ е намалил капитала на „Булгаргаз“ и „Булгартел“.

На 15 август е вписано в Търговския регистър решението на БЕХ да намали капитала на „Булгаргаз“ с 50 млн. лева до 206,2 млн. лв. чрез обезсилване на над 51 млн. обикновени поименни акции с номинал 1 лв. Според документите причината за това действие е „покриване на част от реализираните финансови загуби“. Съветът на директорите е взел решение загуба на „Булгаргаз“ от минали години в размер на над 98,2 млн. лв. да бъде покрита от нетната печалба , надхвърляща 62,1 млн. лв. и от резервния фонд на дружеството в размер на над 36 млн. лв. Припомняме, че в момента газовият доставчик води преговори за получаване на заем от до 90 млн. долара, който е нужен на компанията за текущите й нужди.

Отново с подпис на бившия министър Стойнев БЕХ е увеличил капитала на „АЕЦ Козлодуй“ с 11,1 млн. лв. на 165,6 млн. лева. Сумата идва от остатъка от нетната печалба на дружеството за 2013 г. след отчисляване на 70-процентов дивидент за БЕХ. Дружеството е платило дивидент от над 27,4 млн. лв. За целта „АЕЦ Козлодуй“ ще емитира 1,175,129 обикновени поименни акции с номинал 10 лв., като всички те трябва да бъдат записани от БЕХ. Капиталът на „ТЕЦ Марица Изток 2“ пък се увеличава с близо 1,6 млн. лв., като БЕХ отново ще запише цялата емисия от 159 073 акции с номинал 10 лв.

Решението е внесено в търговския регистър на 18 август и все още чака официално вписване.

От 11,5 млн. лв. на 8,034 лв. пък се намалява капиталът на „Булгартел“ чрез обезсилване на 3466 акции.

Серията промени в капитала на държавните дружества започна след увеличаването на капитала на проектното дружество "Южен поток България" с близо 200 млн. лева.

АЕЦ "Козлодуй"
увеличаване на капитала
ТЕЦ "Марица изток 2"
БЕХ
Булгаргаз
Булгартел
намаляване на капитала
По статията работи:

Георги Велев