НАЧАЛО » българия

БГВА: ЕК дава ясен сигнал към инвеститорите, че ВЕИ ще имат централна роля в бъдещия енергиен микс на Европа

Предвижданите промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които предстои да бъдат гласувани тази седмица в пленарна зала, са пример за несистемен опит за справяне с проблемите в сектор Енергетика, заявиха от ветроенергийната асоциация.

fb
3E news
fb
25-02-2015 05:06:00
fb

 

Ведна след като зам.-председателят Марош Шефчович представи базовите документи за създаването на Европейския енергиен съюз, Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) съобщи, че приветства предложението, предвиждащо ВЕИ директива за периода след 2020 г.

Предложението на Европейската комисия за Енергиен съюз, установяващо законодателство за възобновяеми източници на енергия след 2020 г., е ясен сигнал към инвеститорите, че Европа е отворена за бизнес за постигане на нулева въглеродна енергия. Заместник-председателят на еврокомисията и еврокомисар за единния енергиен съюз Марош Шефчович планира да предложи пакет за възобновяемите енергийни източници още през следващата година, за да се гарантира, че климатичните и енергийни цели за 2030 г. ще бъдат изпълнени по икономически ефективен начин, заявиха от организацията.

"Предложението за нова директива за периода след 2020 г. показва, че възобновяемите енергийни източници ще имат централна роля в бъдещия енергиен микс на Европа. Комисията изпраща положителни сигнали. Виждаме препоръки за преминаване от една доминирана от изкопаеми горива икономика към по-устойчиви, сигурни и нисковъглеродни източници на енергия“, заяви Томас Бекер, главният изпълнителен директор на Европейската ветроенергийна асоциация (EWEA).

В контекста на Енергийния съюз, EWEA и всички нейни членове, включително БГВЕА, призовават за край на безразборното въвеждане на енергийни политики на парче в 28-те държави-членки, които изпращат объркващо послание към участници във финансовите среди, както и към потенциални инвеститори.Действията, предприети на национално равнище трябва да служат като допълнение към дългосрочните климатични и енергийни цели на ЕС, като се избягват произволни промени във вътрешната политика, подчиртават от ветроенергийната асоциация.

Според БГВА, предвижданите промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които предстои да бъдат гласувани тази седмица в пленарна зала, са един такъв пример за несистемен опит за справяне с проблемите в сектор Енергетика. Трябва да бъде съставена цялостна стратегия за заздравяване и развитие на сектора, заявяват от асоциацията.

„В крайна сметка, Енергиен съюз ще бъде постигнат чрез строгото прилагане на пакета Климат и Енергетика за 2030 г. в държавите-членки, за да се гарантира, че както целта от 40% намаление на парниковите газове, така и целта за 27% възобновяеми енергийни източници, са изпълнени. Това ще изисква стабилна и прозрачна система за управление, която да залегне в законодателството“, допълни Бекер.

Предложението на Комисията посочва също, че развитието на нова инфраструктура, най-вече междусистемните връзки, трябва да намали разходите за интегриране на електроенергията от възобновяеми източници във вътрешния енергиен пазар.

Вятърната енергия вече може да задоволи 10,2% от годишното търсене на електроенергия в ЕС, но за да стане Европа пионер в света по отношение на възобновяемите енергийни източници, съществуващата мрежова инфраструктура изпитва отчаяна нужда от подобрение.

Повишената взаимосвързаност между държавите-членки и инвестициите в застаряващите електрически мрежи на континента са от първостепенна важност. Преди всичко, Енергийният съюз трябва да включва презгранично сътрудничество, за да се обвържат националните мрежи с по-ефективна технология, която ще позволи на държавите да черпят местни ресурси от отдалечени райони и да доставят енергия до гъсто населените градове в Европа, подчертават от БГВА.

БГВА
енергиен съюз
възобновяема енергия
енергийна инфраструктура
По статията работи:

Галина Александрова