НАЧАЛО » българия

АТЕБ: подготвяните сделки ще ощетят пазара с 68 млн. лв.

fb
3E news
fb
22-06-2019 02:21:00
fb

Асоциацията на търговците на електроенергия в България излезе с открито писмо по повод на подготвяните търгове за електроенергия през следващата седмица. Според тях подготвяните сделки ще ощетят пазара с 68 млн. лв. Оттам призовават за възпрепятстване на сключването на сделки неотговарящи на пазарната ситуация.

Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) подкрепя създаването на прозрачен, ликвиден и единен вътрешен пазар на електрическа енергия, както и улесняването на формите на търговия. Асоциацията стои зад принципите на равнопоставеност между пазарните участници на формите за търговия. Асоциацията стои зад принципите на равнопоставеност между пазарните участници и подпомага усъвършенстването на пазарната инфраструктура. Обръщаме се към вас, защото за пореден път от началото на годината ставаме свидетели на опит да бъдат закупени големи количества електроенергия на цени, значително под пазарните.
С цел завинаги да се елиминира тази възможност, предлагаме на търгове инициирани от купувачи да не могат да участват производители от структурата на БЕХ.

Като проблемни визираме 12 търга за покупка на екран Auctions за дати 24 и 25  юни 2019 г. Те бяха публикувани в разстояние на няколко минути в петък, 21 юни, непосредствено преди почивните дни.
 
F33242

F33243


 
Алармиращ е фактът, че търговете са публикувани от различни пазарни участници, като параметрите им са почти еднакви:
-    Обявени в последния момент;
-    Търгове за покупка;
-    Еднакъв продукт и срок за доставка, като сроковете за доставка, изключват плановия годишен ремонт на АЕЦ „Козлодуй“, което предполага, че потенциалния продавач е централата;
-    Сходни индивидуални условия;
-    При всички търгове цялото количество трябва да бъде оферирано наведнъж, което означава, че може да има само 1 спечелил търга участник;
-    Еднакви цени. Обявените цени са чувствително по-ниски от референтната пазарна цена определена от КЕВР, а за месец декември търсената цена от 85.00 лв./мвтч. е значително по-ниска от очакванията, които са за цени над 100 лв./мвтч. Регионалните фючърси към момента за декември са за 112,1 лв./мвтч.  Същото важи и за продукта базов товар за 2020 г., където търсената цена е 86 лв./мвтч. За сравнение на немската борса този продукт се търгува за 99,74 лв./мвтч. , а на унгарската за 113,2 лв./мвтч. Ако тези сделки бъдат осъществени, ще ощетят пазара с общо около 68 млн. лв.

Предвид изброените факти и поради негативния ефект за пазара, ако подобни сделки бъдат реализирани на цени значително под пазарните, призоваваме споменатите търгове да бъдат отложени до изясняване на обстоятелствата, довели до тяхното организиране. За справка по отношение на цените на същия ден 24 юни ТЕЦ „Марица Изток 2“ е обявила търг за продажба на сходен продукт, но при цена 134,52 лв./мвтч, което е с цели 53,53 лв. повече от обявените максимални цени на организаторите на търговете за покупка. Количествата, предложени на тези търгове са значителни и биха оказали съществено влияние върху пазара.

Напомняме, че подобни търгове бяха организирани на 14 март 2019 г. и на 30 април 2019 г. от същите компании за сходни продукти и отново при спорни цени. Тогава отново ви уведомихме с наше писмо с изх. № 240 / 14.03.2019 г. и изх. № 245 / 25.04.2019 г. и сделки не бяха реализирани. Призоваваме и сега за навременни действия от ваша страна, които да възпрепятстват сключването на сделки неотговарящи на пазарната ситуация.

За пореден път от стартирането на Българска независима енергийна борса има опасност да станем свидетели на сделки, които пораждат сериозни съмнения за злоупотреби и предлагане на електроенергия на определени лица на цени, значително под пазарните. В такива случаи е видно, че борсата не е гарант за прозрачността и постигане на справедлива пазарна цена, а напротив, тя бива използвана като инструмент за утвърждаване на дискусионни сделки. Покупката и продажбата на електрическа енергия през платформите на борсовия оператор трябва да гарантира стабилността на сектора и да предотврати използването на непазарни механизми в търговия с електроенергия. На борсата е недопустимо да има предпоставки за нерегламентирани търговски практики, подронващи работата на пазара и спекулиращи с цените на електроенергията.

Моля, да имате предвид, че свободният пазар съставлява 62 % от пазара на електроенергия в страната и гарантира устойчивостта на системата. Подобни сделки, ако бъдат осъществени подронват неговите принципи и фундаменти и ощетяват пазарните участници за сметка на определени компании.

По статията работи:

Георги Велев