НАЧАЛО » българия

Акционерите на "ЧЕЗ Разпределение България" решиха да разпределят дивидент и да направят сплит на акциите

fb
3E news
fb
15-06-2014 09:44:00
fb

Акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД одобриха изплащането на дивидент в брутен размер на 250 лева на акция и взеха решение за сплит на акциите на дружеството. Сплитът ще се извърши като намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 10 лева на 1 лев всяка и същевременно издаване на нови акции с новия номинал от 1 лев, така че общият основен капитал на дружеството да остане непроменен. Решенията бяха взети на годишното общо събрание на акционерите, което се проведе на 12 юни 2014 г.

„Убеден съм, че благодарение на решението за сплита ще се постигне по-голяма ликвидност на акциите на дружеството, от която могат да спечелят най-вече миноритарните акционери и индивидуалните инвеститори. Ще се активизира търговията на фондовата борса, което също ще има положителен ефект“, каза Радослав Димитров, директор „Връзки с инвеститорите“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Предложената за разпределяне печалба на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД възлиза на48,2 милиона лева бруто. Решението бе взето по предложение на управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, одобрено впоследствие от надзорния съвет. Така ще бъде извършено първото разпределяне на дивидент откакто компанията стана публична. "ЧЕЗ Разпределение България" АД и „ЧЕЗ Електро България” АД са публични компании от19 септември 2012 г., а през октомври 2012 г.Българската държава продаде през Българската фондова борса миноритарните си дялове от 33% в двете дружества.

От приватизацията през 2004 г. досега от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД са разпределяни дивиденти само през 2010 г. Тогава държавата получи 41 млн. лева като собственик на 33% от двете дружества. През останалите години акционерите в двете компании са вземали решения печалбата да бъде реинвестирана, за да се гарантира финансовата стабилност на дружествата и да се осигурят средства за инвестиции и подобряване на обслужването на клиентите.

Към изплащането на дивидента ще се пристъпи съгласно законоустановената процедура със съдействието на Централния депозитар. Предвижда се извършването на сплита да стане след това изплащане, за да се избегнат забавянето и възможното техническо объркване, както и за да се намали периода, през който акциите ще бъдат временно спрени от търговия на борсата.

 

ЧЕЗ
ЧЕЗ Разпределение България
дивидент
акции
По статията работи:

Маринела Арабаджиева