НАЧАЛО » българия

Агенцията за метрологичен надзор ще контролира качество на твърдите горива за битово отопление

fb
3E news
fb
07-08-2019 01:57:00
fb

Правителството одобри изменения и допълнения в Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бяха вменени изцяло нови функции - контрол върху изискванията за качество на твърдите горива, използвани за битово отопление.

Посочените дейности са извън обхвата на контролната дейност, упражнявана от Агенцията до момента на приемането на законовите изменения. С приетите промени в Устройствения правилник се предвижда увеличаване на щатната численост на специализираната администрация, която ще изпълнява новата контролна дейност, както и структурни промени в общата администрация на ДАМТН.

По статията работи:

Галина Александрова