НАЧАЛО » българия

"Топлофикация Русе" инвестира в доказани екологични практики

fb
3E news
fb
19-04-2021 10:50:26
fb
инж. Севдалин Желев Източник: Топлофикация Русе

Освен върху основната си дейност, "Топлофикация Русе", като социално отговорно предприятие, се фокусира и върху нуждите на обществото и природата. Усилията на предприятието са насочени към изпълнение на европейските и националните законови стандарти чрез постигане на високи екологични цели. На преден план измежду всички практически мерки за опазване на околната среда, е последователната работа за намаляване на въглродните емисии и подобряване на качеството на въздуха в гр. Русе.

"В предприятието приоритет са използването на екологосъобразни източници на енергия, дори когато това изисква повече труд и инвестиции. От особено значение е създаването на производство на чиста енергия. Полагаме непрекъснати усилия за намаляването на въглеродния отпечатък.", каза инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе". Той обясни, че освен икономическите критерии, политиката на предприятието е основно фокусирана към екологичната и социална грижа. "Цел на предприятието е непрекъснато усъвършенстване и надграждане на нашата работа, което ще гарантира, че производството на енергия няма да замърсява околната среда.", допълни той.

"За да изпълним екологичната си отговорност, сме предприели редица задачи, сред които е един от големите проекти, по който днес работим - замяната на част от въглищата с природен газ. Реализирането на проекта ще доведе до значително подобряване на екологичните показатели“, заяви инж. Желев. Директорът на предприятието посочи, че тяхна дългосрочна цел е увеличението на дела на природния газ за производството на енергия. Намерението на „Топлофикация Русе“ е не просто да предлага качествено топлоподаване, а и активно да помага за подобряването на атмосферния въздух. "Преходът към възобновяеми източници на енергия и намаляване на вредните емисии е започнал както в другите европейски страни, така и в България. Ние сме предприятие, което подкрепя и следва посоката и изпълнението на екологичните изисквания", посочи още инж. Желев.

"Влиянието от дейността на „Топлофикация Русе" върху околната среда подлежи на постоянен контрол и наблюдение. Правим периодичен анализ на решенията, които прилагаме. По този начин разбираме дали се постига желаният резултат. Извършваме и системен мониторинг на изпълнението на целите, които сме си поставили в тази посока.", заяви инж. Желев. Той посочи, че са осигурили постоянен и дистанционен видео контрол на дейността им и вида гориво, което използват. "Видеоконтролът се осъществява чрез специален софтуер, който е инсталиран на работните компютри на експертите в РИОСВ-Русе. Чрез него, в реално време се осъществява контрол на вида на използваните горива. Също така е осигурена възможност да се проследяват и минали периоди." каза инж. Севдалин Желев.

Директорът на "Топлофикация Русе" посочи, че непрекъснато извършват подобрения на мощностите за производство на енергия. От предприятието полагат големи усилия за поддръжка на добро техническо състояние на енергийните съоръжения, използвани в производствената дейност. Инж. Желев увери, че те отговарят на нормативните изисквания. "Ние извършваме постоянно ремонтни дейности, за да ги поддържаме в работещо състояние. След като приключи отоплителният сезон, започва профилактиката на цялата топлопреносна мрежа и абонатните станции. Ще направим нужните подобрения, за да минимизираме възможността от аварии през следващия сезон." посочи той.

 

 

Топлофикация Русе
Инж. Севдалин Желев
производство
опазването на околната среда
алернативни горива
природен га
COVID-19
въглеродните емисиии
По статията работи:

3E news