НАЧАЛО » анализи

Equinor с нова визия за развитие на световната енергетика до 2050 г.

Забавянето на действията по отоншение на климата увеличава предизвикателствата

fb
3E news
fb
15-06-2019 09:03:00
fb

Норвежкият енергиен концерн Equinor (преди това Statoil) публикува визията си за развитието на енергетиката в света до 2050 г. Прогнозата съдържа три възможни сценария за развитието на сектора до 2050 г. Въпреки това експертите от сектора отбелязват, че бъдещето на енергетиката остава неясно.

Два от трите  възможните сценария за развитие на енергийния сектор могат да се определят като умерени, като в те не предполагат радикални промени.

Сценарият Renewal предвижда постигане на заложените цели, свързани с изменението на климата – ограничаване на повишаването на глобалната температура под два градуса по Целзий и трансформация на световната енергетика.

Сценарият Reform предполага затягане на националните климатични задължения на страните , препоръчани при подписването на Парижкото споразумение за изменение на климата, а също така и непрекъснато усъвършенстване на технологиите. В този сценарий изхвърлянията на енергийните емисии от въглероден двуокис се предвижда да достигнат максимумът си през 2030 г.,  след това умерено да започнат да намаляват, което обаче е недостатъчно за постигане на целите, свързани с изменението на климата.

Третият сценария, определен като Rivalry прогнозира бъдеще, в което енергийният преход ще се случва, но много бавно, поради липсата на достатъчно доверие, геополитическа нестабилност и неефективни решения. Този сценарий очертава политическите затруднения, свързани с решенията за постигане на целите, свързани с изменението на климата.

Equinor илюстрира и възможният диапазон за бъдещото развитие на различните сектори в енергетиката, от които става ясно на какво се дължи несигурността.  (Графика 2)

Както става ясно, дори и при най-пестеливият вариант, общият дяла на слънчевата и вятърна енергетика за производство на електроенергия в света ще достигне през 2050 г. 29 %, а броят на електромобилите – 600 млн. броя.

Възможните сценарии за развитие на петролния пазар се отличават повече от два пъти по отношение на потреблението на нефт в света (Графика 3)

Експертите от норвежкия концерн Equinor отбелязват, че настоящата политика по отношение на климата е недостатъчна за постигане на целта за ограничаване на затоплянето „под 2 градуса“. Глобалните емисии през 2018 г. са се увеличили и са достигнали рекордно ниво. Колкото по-дълго продължава това, толкова по-сериозни мерки ще са необходими за постигане на климатичните цели. Необходимостта от бързи и значителни промени ще става все по-актуална.

Тези изменения са описани в сценария Renewal, като авторите отбелязват, че дела на слънчевата енергия в производството на електричество ще расте бързо: от 1 %  през 2007 г. до около 7 % през 2018 г. Според посоченият сценарий, през 2050 г. около 50 % от електроенергията трябва да се произвежда на базата на слънцето и вятъра, като тогава почти напълно може да се очаква и спиране на използването на въглища. Почти 90 % ще достигне дела на електромобилите в световния автопарк, но авторите смятат, че дори и това няма да е достатъчно.

Призивите, свързани с удовлетворяване на търсенето на екологично устойчива енергия са големи и многостранни. Трансформацията на енергийните системи е ключов фактор, но е необходимо и постигане на значително подобряване на енергийната ефективност, повишаване на количествата на улавяне и съхранение на въглерод. „Ще ни трябва повече“, казва Eirik Wærness  , главен икономист на Equinor.

В документът се прави и вид проверка на сценариите на компанията с тези на други експерти. (Графика 4).

Equinor обръща и специално внимание на водорода, въпреки че е трудно да се оцени въздействието му върху потреблението на първична и крайна енергия. Разработен е обаче специален „водороден път“ за илюстриране на потенциалната роля на водорода в сценария Renewal. Ролята на водорода в световната енергетика ще расте, той е с потенциал във всички сектори на крайното потребление на енергия. Голяма част от него ще се произвежда чрез метода на електролизата с помощта на възобновяемата енергетика. (Графика 5). В същото време Equinor в абсолютни величини вижда относително умерен ръст на потреблението на водород.

 

Докладът на Equinor : https://www.equinor.com/en/news/energy-perspectives-2019-delaying-climate-action-increases-the-challenge.html

По статията работи:

Маринела Арабаджиева