EMI: Полският пазар за капацитет - отворен към участници от ЕС

Автор: Институт за енергиен мениджмънт (EMI)

 

Полският електроенергиен пазар на капацитет, въведен въз основа на нормативен акт, приет в началото на декември 2017 г., е отворен за участие на мощности от някои държави-членки на ЕС. Това съобщава водещата консултантска компания C'M'S Law-Now. Това означава, доставчиците на капацитет от страна на електропроизводството и от страна на demand-response от чужбина могат да получават възнаграждение за предоставената от тях разполагаемост за производство на електроенергия или съответно за намаляване на потреблението на електроенергия.

Тази група участници включва електропроизводствени мощности и мощности от страна на demand-response от тези държави-членки на ЕС, чиито електроенергийни системи са пряко свързани с полската система. В тази връзка, съответният закон за полския пазар на електрическа енергия посочва три специфични географски зони: Литва, Швеция и зоната, която обхваща системите на Германия, Чешката Република и Словакия, които са пряко свързани с полската електроенергийна система. Полският министър на енергетиката определя максималните обеми от задължения за капацитет, които предприятията от всяка от тези зони могат да предложат.

 

Съществуват два начина, чрез които чуждестранните субекти могат да участват в търгове за капацитет (т.е. търгове, целящи получаването на възнаграждение за разполагаемост за производство на електроенергия или за намаляване на потреблението на електроенергия):

  • предлагане на капацитет чрез използване на междусистемни връзки - в този сценарий чуждестранните оператори на преносни системи са доставчици на капацитет и съответната процедура за сетълмент е предварително договорена по договори, сключени между полски и съответни чуждестранни оператори на преносни системи; или

  • предлагане на капацитет, използвайки физическите мощности, избрани чрез "предварителни търгове", т.е. търгове, провеждани за всяка от зоните и позволяващи на победителите (участници, които са представили оферти с най-ниска цена и не надвишават максималния размер, определен за зоната); в този сценарий доставчиците на капацитет са оператори на чуждестранни мощности и са вписани в специалния пазарен регистър за капацитет след обявяването на предварителните резултати от търга.

 

Един от тези сценарии се прилага за всяка от зоните в зависимост от това, какво е договорено между полския и съответния чуждестранен оператор на преносна система съгласно специално споразумение.

Първият предварителен търг ще се състои през 2019 г. Съответно, чуждестранни физически мощности ще могат да участват в главния търг за периода на доставка през 2024 г. По отношение на периодите през 2021-2023 г. чуждестранните доставчици на капацитет могат да участват на полския пазар на капацитет само в рамките на допълнителни търгове (т.е. търгове за календарно тримесечие).

 

https://www.emi-bg.com/bg/news/1/article/5add88a3ccffbf01007f87c5Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари