НАЧАЛО » анализи

90 мерки за икономически растеж предлага ИПИ

Основният проблем в България продължава да е корупцията

fb
3E news
fb
25-11-2014 02:28:00
fb

Представянето на България в международните класации за пореден път демонстрира липсата на осезаем напредък в подобряване на икономическата среда, повишаването на ефективността на публичните услуги, ограничаването на корупцията и като цяло – подобряване на условията за живот и бизнес в страната, сочат данните от анализа на Института за пазарна икономика за мястото на България в международните класации (ИПИ). При подобен застой перспективите за бъдещето не са оптимистични.

В изследването са взети предвид 7 индекса – Човешко развитие; Икономическа свобода (Фрейзър); PISA 2012; Правене на бизнес; Икономическа свобода (Херитидж); Глобална конкурентноспособност; Възприятие за корупция.

Бългрия изпитва остра нужда от реформи. Летаргията, в която е застинала страната ни е опасна. Това са най-кратко изводите от експертите на ИПИ при представянето на анализа. Като помощ за политиците експертите предлагат 90 мерки за икономически растеж.

 

За съжаление в България нещата не се подобряват генерално. Има страни, които скачат с 10 места напред в различните индекси. Ние никога не сме били в тройката на първенците, което говори за липса на реформаторски действия, коментира Светла Костадинова от ИПИ.

 

Най-важното нещо, следствие от този доклад е, че България изпитва остра нужда от реформи, а за това се изисква кураж, заяви Даниел Кадик от фондация Фридрих Науман.Ако трябва да бъда откровен, нещата не изглеждат никак добре, допълни той.

 

Резултатът на България, спрямо останалите страни членки на ЕС показва доста разнопосочно представяне - в отделни класации страната се представя добре, но в други изостава значително, сочат данните от анализа.

 

Слаби резултати (между 40-60%) - в Индекса за възприятие на корупцията оценката на България е под половината от максиммалната и далеч от тази на първенците – Дания.

Посредствени резултати (между 61-70%) - индексите за конкурентноспособност, икономическа свобода и условия за правене на бизнес класират България по-близо до първенците както в ЕС – съответно Швейцария, Ирландия, Дания.

Добри резултати (70-80%) - в индексите за икономическа свобода и човешко развитие България се представя добре, като оценката й е около три четвърти от максималната и доста по-близо до тази на водещите страни в ЕС – Франция и Холандия, сочи анализа на ИПИ.

 

Основният проблем в България е, че корупцията е навсякъде. Възприятието е, че тя е с най-голям дял в съдебната система. Съдебната власт е зависима и все още е свързана с произвол, със неспазване на срокове, коментира Зорница Славова. Резултатът от това е, че нституциите не работят, което от своя страна води до политическа нестабилност. Политическата нестабилност е цялостният фактор от развитието, а тя води до последният проблем – липса на реформи. За пример Славова даде сектора на образованието, където с години не са правени законови промени. Все още се работи по стария закон за народната просвета, припомни тя.

 

Реформите не са самоцел, коментира от своя страна Калоян Стайков. В страни, където се правят реформи правителствата се преизбират, страните се изкачват нагоре в класациите, каза той, като даде пример с наблюдения и сравнения на различни индекси за страни ударени от кризата – Ирландия (банкова криза), Латвия (имотен балон) и България и Унгария. Резултатът от изследването сочи, че Ирландия и Латвия, въпреки тежките кризи се изкачват нагоре в класациите и бележат подобряване на ситуацията в резултат на реформи, докато при Унгария например се влошава възприятието за корупция, а при България дори няма промяна. Тя си е там, където си е била стигнала преди години, кретайки, коментира Стайков.

 

Най-важните реформи, които политиците в страната трябва да предприемат, според експертите са свързани със съдебната система. От стабилната съдебна система зависи и създаването на специализирани съдилища. На второ място от ИПИ поставят подобряването на работата на администрацията и в частност създаването на електронно правителство, което да обслужва гражданите. Като важна част за случване на реформите е и правилното прилагане на законодателството. Нямаме нужда от нови закони, а от прилагането им, коментира Стайков. На последно, но не и по значение място е и оценка на въздействието на законодателството. Важно е да се знае какъв ще е ефектът върху крайните потребители при една реформа, каза той, като препоръча избягване на популистки действия. За пример експертът даде тестването с популистката мярка облагане на лихвите върху депозитите.

 

Друга, мното важна реформа касае пазарът на труда, което от своя страна е свързано с образованието. В частнос,т в този сектор е препоръчителна промян на модела на финансиране, професионална квалификация, възможност за неформално обучение и разбира се гъвкавост. По думите на Калоян Стайков една подобна реформа на пазара на труда изисква и премахване на минималната работна заплата, преразглеждане на политиката за минималните осигурителни доходи, както и на колективните трудови договори. И не на последно място – създаване на възможност за частно социално и здравно осигуряване.

 

За съжаление нещата не се подобряват генерално. Има страни, които скачат с 10 места напред. Ние никога не сме били в тройката на първенците, което говори за липса на реформаторски действия, допълни от своя страна Светла Костадинова. Най-важното нещо, следствие от този доклад е, че България изпитва остра нужда от реформи, а за това се изисква кураж, беше категоричен Даниел Кадик от фондация Фридрих Науман.Ако трябва да бъда откровен, нещата не изглеждат никак добре, допълни той.

 

Като обобщение от направения анализ от ИПИ са категорични, че България не се движи, застинала е в едно блато. Затова експертите са подготвили 90 мерки за икономически растеж, които ще бъдат предложени на политиците, които са в състояние да предприемат такива реформи, които да придвижат страната ни напред. Вашите политици няма как да кажат, че не знаят какво трябва да се промени. Ето 90 мерки за икономически растеж, ето възможност, коментира Даниел Кадик.

Международният опит, особено този на страни със сериозни финансови проблеми като Ирландия и Латвия, както и този на България, показва, че пътят към настигането на първенците минава през смели реформи..

Най-важните и належащи реформи са групирани от анализаторите на ИПИ по следния начин:

Еднакви правила и равни възможности

   - Независима съдебна система
   - Специализирани съдилища
   - Ефективна администрация
   - Електронни услуги
   - Оценка на въздействието

Хора

   - Образование и професионална квалификация
   - Гъвкави условия на пазара на труд
   - Избор и отговорност при социалното и здравното осигуряване

Европейски средства

   - Прекратяване на фиксацията върху европейските пари за сметка на реформи
   - Постигане на ефективност чрез реформи, а не чрез псевдо европейски проекти
   - Спиране на прахосването на време, енергия и финансов ресурс.


Предложените 90 мерки в изследването целят рестартиране на реформите и изваждането на България от летаргията, в която е изпаднала през последните години. Тези мерки представляват инструментариума, с който да се постигнат повече инвестиции, по-висок икономически растеж, по-високи доходи, подобряване на благосъстоянието на населението и скъсяване на дистанцията с първенците, отбелязват от ИПИ.

 

Линк към изследването на ИПИ: „България в международните класации 2014

Презентацията от пресконференцията е достъпна ТУК

Пълният списък на мерките може да намерите на страницата на ИПИ - www.ime.bg

 

 

 

ИПИ
икономически растеж
корупция
реформи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева