НАЧАЛО » анализи

36 % от европейската електроенергия през 2050 г. ще е от вятърни мощности

fb
3E news
fb
30-09-2018 10:31:00
fb

Асоциацията на европейската вятърна енергетика Wind Europe в рамките на Глобалния форум за вятърна енергетика в Германия  (Global Wind Summit) представи  в средата на седмицата доклад за електрификация на европейските енергийни системи -  (Breaking new ground. Wind Energy and the Electrification of Europe’s Energy System).

Темата за електрификацията при крайното потребление на енергия в последно време се обсъжда много активно, казва в своя публикация Вадим Сидорович.  Асоциацията на европейската електроенергетика Eurelectric  публикува през лятото на тази година (2018 г.) изследване за пътищата за декарбонизация на европейската икономика. Разбира се, електрификацията се разглежда в нея като основно средство за декарбонизация. „Електрификацията е най-прекият път за целите на декарбонизацията“, казват авторите на доклада.

Тъй като бързото разширение на използването на ВЕИ е основната тенденция за развитието на Европа, представителите на слънчевата и вятърна енергетика също активно разработват темата за електрификация в други сектори на икономиката.

В новия доклад се разглеждат два сценария – „ускорена електрификация“ (относително умерена) и в „съответствие с целите на Парижкото споразумение“ (по-агресивна).

В сценария за ускорена електрификация електроенергията ще заема през 2050 г. 51 % в крайното потребление на енергия в Европа, а при агресивния план – 62 %.

(графика 1)

В случай при съответствие с целите на Парижкото споразумение дела на електричеството в енергийното осигуряване на търговските здания ще достигне 78 %, при домакинствата – 59 %. Става въпрос на първо място за широко разпространение на термопомпите.

Структурата на крайното потребление на енергия по видове горива и потребители ще изглежда по следния начин:

(графика 2)

Вятърът ще стане най-големият източник на енергия в ЕС. В сценария „съответствие с целите на Парижкото споразумение“ през 2050 г. делът на вятъра в производството на европейската електроенергетика ще достигне 36 % (2223 ТВтч). За това в периода 2030 - 2050 г. вятърната енергетика трябва да расте средно с  повече от 20 ГВт годишно. Не може да се каже, че е много агресивно. През 2017 г. в Европа бяха построени 15,7 ГВт вятърни електроцентрали, а за периода до 2022 г. се очакват средно 17,4 ГВт годишно.

Най-общо дела на ВЕИ в производството на електроенергия през 2050 г. ще достигне 78 % (в сценария за ускорена електрификация – 75 %), останалото ще се произвежда от газови (17 %) и атомни (5% )електроцентрали.

(графика 3)

Председателят на МАЕ Фатих Бирол заяви, че вятърът ще стане основен източник на електроенергията в ЕС най-късно до 2030 г.

(графика 4)

При развитие в съответствие с текущата политика продажбите на леки автомобили с двигатели вътрешно горене ще достигне своя пик през 2025 г. Във всички сценарии за декарбонзацията на електрическите автомобили ще се падат 95 % от продажбите през 2035 г. В резултат до 2050 г. паркът от автомобили ще се промени така:

(графика 5)

Парижкият сценарий ще изисква и ускорено развитие на водородни технологии. Водородът през 2050 г. ще осигурява до 4,8 % от крайното потребление на енергия.

(графика 6)

Като се има предвид значителният потенциал на Европа в областта на производството на възобновяемата енергия, бързата електрификация на най-енергоемките сектори е най-добрият и най-ефективен начин за едновременна декарбонизация и развитие на икономиката на Европа, казват авторите.

Интеграцията на електроенергетиката в топлоснабдяването и охлаждането и в транспортния сектор е следващата голяма трансформация в икономиката на Европа. В съчетание с постиженията в областта на цифровизацията, машинното обучение и изкуственият интелект, енергийната система на основата на възобновяемите източници на енергия може да стане движеща сила за ръст е технологично лидерство.

 

Докладът на Wind Europe: https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-breaking-new-ground.pdf

 

Докладът на Eurelectic: https://cdn.eurelectric.org/media/3172/decarbonisation-pathways-electrificatino-part-study-results-h-AD171CCC.pdf

вятърна енергетика
електрификация
декарбонизация
Wind Europe
Eurelectric
По статията работи:

Маринела Арабаджиева