НАЧАЛО » анализи

Ядрената енергия: Осигурява на икономиките безвъглероден растеж, работни места и лидерство в иновациите

Ако Европа е сериозна по въпроса за намаляване на СО2 емисиите, то ядрената енергия е много значима част от решението

fb
3E news
fb
26-06-2019 12:06:00
fb

By Yves Desbazeille - Director General , FORATOM, Еuractiv.com


Ако Европа се отнася сериозно към декарбонизиране на икономиката си до 2050 г., една четвърт от произведената в ЕС електроенергия ще трябва да продължи да идва от ядрена енергия. Това не само ще позволи на ЕС да постигне своите цели без въглеродни емисии, като същевременно гарантира, че има достъп до енергията, от която се нуждае, когато се нуждае от нея, което ще осигури на стария континент значителен потенциал за икономическия растеж и създаването на работни места.

Причината за това е, че понастоящем:

    - Всяко изразходвано евро в ядрената промишленост генерира 5 евро в БВП на ЕС;
    - Всяко пряко създадено работно място в ядрената индустрия създава 3.2 работни места в икономиката на ЕС като цяло.

Приносът на ядрената енергия за икономиката на ЕС

Според ново проучване на Deloitte ядрената промишленост - с инсталиран капацитет 118 GW - понастоящем поддържа повече от 1,1 милиона работни места в ЕС и генерира повече от половин трилион евро от БВП.

Тези цифри са значително по-високи от, например, вятърната и слънчевата промишленост. Вятърната индустрия (с инсталирана мощност от 160 GW) поддържа малко над 250 000 работни места в Европа и генерира 36,1 милиарда евро от БВП. Слънчевият енергиен сектор поддържа малко над 80 000 работни места (с инсталирана мощност от 100 GW).

В перспектива към 2050 г. авторите са приели по-висок капацитет за инсталиране на ядрена мощност от 150 GW, въз основа на резултатите от предишно проучване на FTI-CL Energy Consulting (Пътят към 2050 г .: ролята на ядрената енергия в нисковъглеродна Европа). Това означава, че както днес, ядрената енергия ще представлява една четвърт от микса на електроенергия. Според техния анализ, 150 GW инсталиран ядрен капацитет ще доведе до следните предимства:

    - ще подкрепи създаването на повече от 3 милиона работни места годишно;
    - генерира 576 милиарда евро годишно в БВП;
    - увеличава данъчните приходи с 110,2 млрд. евро годишно;
    - осигурява на домакинствата 490,9 млрд. евро разполагаем доход.

Целта на работата, извършена от Deloitte, беше да се оцени приносът на ядрения сектор към общата икономика на ЕС28. Тя се съсредоточава върху икономическите и обществени ползи както днес, така и през 2050 г.

Какво означава всичко това?

Икономическите ползи от поддържането на силна европейска верига за доставки на ядрена енергия не свършват дотук, тъй като индустрията може да отговори положително на много от другите предизвикателства, пред които е изправен ЕС.

Директен преход към нисковъглеродна икономика: Всички сме съгласни, че ЕС трябва да намали емисиите си на CO2. Въпреки това е ясно, че ако бъде направено неправилно, това би могло да предизвика значителни социални въздействия, например по отношение на загубата на работни места във въгледобивната промишленост. Както е показано по-горе, всеки GW ядрена енергия генерира значително повече работни места, отколкото, например, вятърната и слънчевата енергия, като около половината от тях са високо квалифицирани работни места. Високият ядрен сценарий през 2050 г. ще осигури голям брой местни работни места както в ядрената промишленост, така и в свързаната верига за доставки. Освен това ще трябва да се изгради значителен обем допълнителен ядрен капацитет, за да се поддържа една четвърт дял от ядрената енергия в микс от електроенергия, генерирайки местни работни места в строителната индустрия (вариращи от изграждането на самата централа до заобикалящата инфраструктура, например като пътища и жилища). Това предлага значителни възможности, тъй като например някои от заетите в въгледобивната промишленост могат да бъдат преквалифицирани, за да запълнят разликата в заетостта в ядрената промишленост.

Поддържане на конкурентоспособна и декарбонизирана промишлена база: Запазването на работните места и растежа в ЕС е един от приоритетите на Европа и за това ЕС ще трябва да поддържа силна промишлена база. Ядрената енергетика очевидно играе роля в подкрепата на тези индустрии и им помага да останат в Европа. Например, ядрената енергетика може да осигури стабилно снабдяване с нисковъглеродна електроенергия, от която те ще се нуждаят, тъй като те преминават към повече електрификация на промишлените процеси. В допълнение, ядрената промишленост работи заедно с, например, стоманодобивната промишленост за производство на водород от ядрена енергия за промишлени цели. Ядрените реактори могат също да осигуряват топлина за други промишлени процеси.

Осигуряване на лидерство на ЕС в областта на иновациите: ЕС желае да покаже лидерство, когато става въпрос за иновации. Европейската ядрена промишленост остава много активна в това отношение, като научноизследователските проекти водят не само до разработването на иновативни реактори, но и до технологии, които могат да имат приложения в други области, като например медицински, мобилни телефони и дори електрически превозни средства! Подкрепяйки ядрената енергия и европейската верига за доставки на ядрена енергия, ЕС ще подкрепя иновациите.

Износ: Европейската ядрена индустрия е нетен износител на стоки и услуги, като в момента генерира търговски излишък от 18,1 млрд. Евро в ЕС. Очаква се тази цифра да нарасне до 24,8 милиарда евро годишно до 2050 г. въз основа на високия ядрен сценарий.

Накратко

Високо ниво на развитие на атомните мощности с капацитет от 150 GW ще доведе до широко разпространени икономически ползи в целия ЕС, поддържайки повече от един милион нови работни места и стотици милиарди евро в допълнителен растеж на БВП, данъчни приходи (включително местни данъци) и доходи на домакинствата.

Въз основа на резултатите от това проучване може да се заключи, че един GW инсталиран ядрен капацитет в ЕС осигурява:

     - годишни инвестиции в ядрената и свързаната икономика от 9,3 милиарда евро;
     - постоянна и местна заетост на малко под 10 000 души.
     - генерира 4,3 млрд. евро в БВП на ЕС.

За нас: Европейският форум за атомна енергия (FORATOM) е базираната в Брюксел търговска асоциация за ядрената енергетика в Европа. Членството на FORATOM се състои от 15 национални ядрени асоциации и чрез тези асоциации FORATOM представлява близо 3 000 европейски компании, работещи в бранша и подкрепящи около 1,1 милиона работни места.

По статията работи:

Галина Александрова