НАЧАЛО » анализи

Що е справедлив енергиен преход и има ли почва той у нас?

На 3 декември в гр. Катовице, Полша, нашата делегация трябва да отстоява за статут на „въглероден неутралитет” на държавите, чиято природа усвоява чрез фотосинтеза целите количества СО2 емитирани от промишлеността, енергетиката, транспорта и бита

fb
3E news
fb
24-11-2018 08:45:00
fb

Автор: инж. Щерьо Щерев


Що е справедлив енергиен преход и има ли почва той у нас? Преди да си отговорим на този въпрос ще се върнем в историята за причините, които го предизвикаха. В последните години на миналия век западноевропейски учени алармираха за настъпващи промени в климата на Земята. Някои от тях посочиха развитието на човешката цивилизация и по-точно бурното индустриално развитие и емитираните от промишлените производства парникови газове за основен виновник.

Но такива сериозни промени на климата не се предизвикват за година – две, дори и за десетилетия. Ще припомня, че временни климатични промени е имало в исторически план след мощни изригвания на вулкани.

Такъв пример е вулканът Лъки, изригнал през 1783 г. Според записи от източните американски щати, той е предизвикал най-ниските средни температури през зимата на 1783-1784 година, които били с около 4,8 градуса Целзий под средните за последните 225 години.  В Европа е настъпила необичайно тежка зима.

Трийсетина години по-късно, през 1815 година, изригването на вулкана Тамбора, Индонезия, води до екстремно студена пролет и лято през 1816 година. Тя става известна като годината без лято. Смята се, че изригването на Тамбора е най- голямото изригване за последните 10 хиляди години. Европа е значително променена в климатично отношение. Снеговалежи и мразове се появяват през юни, юли и август.

Захлаждането се обяснява с различните частици, които вулканите изхвърлят при изригването си. Основните газове, които се изхвърлят, са серен диоксид, въглероден диоксид, сероводород, хлороводород и флуороводород, а също така огромни количества пепел.

Една от научните теории обяснява, че големите обеми на SO 2 са едни от основните причинители на мъглата и ефекта на глобалното охлаждане, който се получава след изригването на вулкан в период от 1-2 години. Не са малко учените, привърженици на тази теория, които предвиждат застудяване на климата в недалечно бъдеще.

Друга група учени настойчиво обяснява, че емисиите на SO 2 и СО 2 от индустрията, енергетиката, транспорта и бита са причина за настъпващо трайно глобално затопляне.

Независимо коя теория е правилната, няма обяснение, защо година – две след изригването на големите вулкани, които изхвърлят многократно по- големи количества парникови газове от човешките дейности, климатът се нормализира.

Разсъждавайки логически, за да настъпят трайни климатични промени са необходими постоянни, огромни, промишлени емисии на парникови газове, сравними с тези от вулканичните изригвания или такива количества вече са натрупани в земната атмосфера през вековете от началото на индустриалната революция. Тя започва в Англия през втората половина на 18 век и сто години по-късно приема всеобщ характер в страните от Европа и Америка. Централна роля в развоя на първата индустриална революция имат иновациите в производството на стомана и текстил и разбира се – парният двигател. Изобретен и патентован през 1775 г., той се използва за задвижване на различни машини, като постепенно заменя животинската и водната тяга, прилагани до момента. Въглищата стават основна енергийна суровина.

Значими нововъведения стартират в Англия и тя бързо осъзнава своето преимущество пред останалите европейски страни. В позицията си на лидери, британците забраняват износа на квалифицирана работна ръка, технологии и машини. Но този монопол се оказва нетраен – през 1807 г. двамата британци Уилям и Джон Кокърейл отварят магазини за машини в Белгия, с което тя се превръща в първата континентална държава, която променя индустрията и икономиката си.

Франция до 1848 г. се утвърждава също като индустриална държава. Германия пък доста по-късно тръгва по стъпките на индустриалната революция. Въпреки огромните залежи на въглища и желязо, иновациите навлизат в страната едва след националното обединение през 1870 г. Но пък веднъж започнала своето развитие, Германия бързо ускорява темпа и до края на века измества Великобритания по производство на стомана, превръщайки се в абсолютен световен лидер и в химическата промишленост.

Останалите държави в Европа не разполагат нито с ресурсите, нито с богатствата на Великобритания, Белгия, Франция и Германия. А Балканските народи са заспали дълбок сън под Османското владичество.

Къде е България?

През 1864 г. е построена първата железопътна линия Русе – Варна. По нея тръгва първата парна машина по нашите земи. През 1876 година е построена първата пивоварна фабрика у нас. Същата година започва работа първата парна бояджийска фабрика „Пенков – Павлов”. Всички занаятчийски работилници по това време са били на водна или животинска тяга.

Непосредствено след Освобождението започва добивът на кафяви въглища край гр. Перник, които първоначално се използват за отопление и в ж.п. транспорта.

Десетилетия наред България е била предимно аграрна държава. Едва през втората половина на 20 век започва индустриализацията на страната и строителството на ТЕЦ. Фактически първият етап на индустриалната революция в България започва през втората половина на 20 век и завършва през последното му десетилетие, когато десетки големи химични, металургични заводи и промишлени предприятия биват затворени.

През всичките години нашите гори и земеделски култури са абсорбирали и абсорбират чрез фотосинтеза по-големи количества въглероден диоксид от тези на промишлено емитираните у нас. С други думи казано, българските енергийни, промишлени и други дейности са участвали в замърсяването на земната атмосфера по-малко от половин век, а българската природа е усвоявала не само нашите емисии, но и тези от европейските замърсители от началото на индустриалната революция.

Само през 2017 г. емисиите на въглероден диоксид от богатите европейски държави, които са инициатори на енергийния преход към нисковъглеродна енергетика са, както следва: Англия – 388 млн.т., Германия – 764 млн.т., Италия – 344 млн. т., Франция – 320 млн.т.

Да се върнем към въпроса: Що е справедлив енергиен преход и има ли почва той у нас?

Западноевропейските държави са развивали мощна индустрия и са забогатявали чрез нея повече от 170 години, като са емитирали огромни количества парникови газове. Те са и в момента едни от най-големите замърсители на атмосферата в Европа.  Благодарение на голямата си финансова мощ те могат да си позволят да преминат към нови енергийни източници, като такива от фотоволтаични и вятърни паркове, или термични централи на природен газ. Но електрическата енергия от тях е много по- скъпа от тази на въглищните ТЕЦ.

За да запазят конкурентната способност на индустриалната си продукция те се стремят да вменят в общ дълг на всички останали държави да заменят традиционните си електропроизводствени мощности с ВЕИ, независимо от националния им дял във всеобщото замърсяване на атмосферата.

Създадени от тях европейски фондове щедро спонсорират т.н. независими обществени организации, като международната коалиция Europe Beyond Coal, екологично сдружение „За Земята“, Грийнпийс — България и др. със задача да пропагандират колко са опасни ТЕЦ на въглища и необходимостта от спешното им спиране.

Впечатляващ е стремежът на тези организации да внушат на обществото, че най- голямата българска ТЕЦ „Марица-изток 2” е най-големият замърсител в Европа и основният виновник за белодробните заболявания и смъртността в цяла Южна България!?! Основание за това тяхно твърдение не са статистически данни, а резултат от компютърен модел на замърсяването, публикуван в доклада “Last Gasp: The coal companies making Europe sick” на международната коалиция Europe Beyond Coal.

Но не всички знаят, че резултатите от компютърните модели зависят изцяло от коректността на подадените изходни данни. Техните твърдения са неверни и грубо манипулативни и влизат в противоречие с класификацията на МОСВ за чистотата на въздуха в градовете през тази година, където Стара Загора и Гълъбово са между шестте български града с най-чист въздух. Непосредствено до град Гълъбово са „Брикел” АД и ТЕЦ „АЕС –Гълъбово”АД и на по-малко от три километра е ТЕЦ „Контур Глобул” АД и въпреки това гражданите му дишат по-чист въздух от софиянци.

Възникват редица въпроси, защо тези екологични организации не направят проучване на въздуха в София и Пловдив, където живеят и работят повече от два и половина милиона български граждани и дишат в пъти по-мръсен въздух от този в района на минно-енергийния комплекс „Марица-изток”? Защо не проучат кои са замърсителите на въздуха в двата най-големи български града, където топлофикационните ТЕЦ не са на въглища, а на природен газ? Какво ще покаже техният компютърен модел?

„Българският енергиен холдинг, собственик на държавната ТЕЦ, се нарежда сред десетте компании, производители на електроенергия от въглища, които причиняват 2/3 от случаите на здравни проблеми вследствие на замърсяването на въздуха в Европа.” Този цитат е от същия доклад и е свидетелство за пълна неосведоменост или за преднамерено, недобросъвестно манипулиране на общественото мнение.

БЕХ притежава само една ТЕЦ на въглища и колкото и да е голяма тя, не може да се нареди сред тези десет европейски компании – най-големи замърсители на въздуха. Всъщност, чии интереси защитават тези „природозащитници” със системните си нападки срещу „Марица-изток” и искат да се лишим от комплекса, който е част от националната ни сигурност и гарант на енергийната ни независимост?

Арогантно е да се иска от България да заплати за замърсявания на природата, които тя не е причинила и които са допринесли за забогатяването на западноевропейските държави. Това е като в приказката: „Чорбаджия и бедняк седят на маса в страноприемница и обядват. Чорбаджията изяжда печено агнешко бутче и изпива литър вино, а беднякът – една бобена чорба с комат хляб и чаша студена вода. При идването на ханджията чорбаджията заявява на бедняка, че е справедливо да си поделят по равно сметката, защото са били заедно на една маса”.

Такава „справедливост” се опитват да ни наложат бюрократите от ЕС, лобиращи за ВЕИ чрез директиви и санкции. Ако не се защитим, ще загубим възможността да оползотворим най-голямото си природно богатство – Източно-маришкото находище на лигнитни въглища и ТЕЦ, гарантиращи енергийната ни независимост и в голяма степен икономическия просперитет на страната.

На 3 декември в гр. Катовице, Полша нашата делегация трябва да отстоява за статут на „въглероден неутралитет” на държавите, чиято природа усвоява чрез фотосинтеза целите количества СО2 емитирани от промишлеността, енергетиката, транспорта и бита. Придобилите този статут да бъдат свободни сами да определят, кой техен замърсител и на каква цена да купува квоти за емитираните парникови газове. Финансовите средства от продадените квоти да се използват целево за възстановяване на горските масиви. Всяка държава да има свободата в зависимост от природните си дадености, финансови възможности, социални условия и структурата на енергийната си система да определя, кога и как да премине към ниско въглеродна енергетика. Това е защитима, принципна и наистина справедлива позиция.

справедлив енергиен преход
ЕС
България
Маришкия басейн
лигнитни въглища
По статията работи:

Галина Александрова