НАЧАЛО » анализи

Цените в добивната промишленост с най-висок ръст

Индексът на всички производствени цени е нараснал през септември с 0.8%

fb
3E news
fb
29-10-2010 10:38:23
fb
Индексът на производствените цени на вътрешния пазар у нас през септември 2010 г. е с 0.8% над равнището от предходния месец. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 4.0%, следвани от преработващата промишленост - с 1.1%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.5%, съобщи Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 1.9% и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 1.6%.

Индексът на производствените цени на вътрешния пазар през септември 2010 г. нараства с 9.6% в сравнение със същия месец на 2009 г. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 16.2%, в преработващата промишленост - със 7.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.5%.

Най-голямото увеличение на цените в преработващата промишленост през септември 2010 г. спрямо септември 2009 г. е отчетено при производството на основни метали - с 26.6%.

Общият индекс на производствените цени през септември 2010 г. у нас нараства с 0.1% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3.0% и в преработващата промишленост - с 0.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.7%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 1.7% и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0.9%, а намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 1.0%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.7%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%.

Общият индекс на производствените ценител през септември 2010 г. се увеличава с 9.6% в сравнение със същия месец на 2009 г.
По статията работи:

Георги Вулов