НАЧАЛО » анализи

Харчим два пъти повече енергия, отколкото в ЕС

Казва инж. Кольо Колев, новият шеф на Агенцията за енергийна ефективност

fb
3E news
fb
21-07-2010 09:40:53
fb

По първична енергийна интензивност България е над 75% от средното ниво в Европейския съюз. Все още нашата икономика харчи почти 2 пъти повече енергия за единица продукт, отколкото средното в ЕС. Ако енергийната ни ефективност е на средноевропейското ниво, тогава ще хабим 2 пъти по-малко енергия, отколкото сега.

Негативният извод е на новият изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност (АЕИ) инж. Кольо Колев в интервю за вестник "Монитор". На 7 юни 2010 г. той беше назначен на този пост на мястото на Таско Ерменков. Инж. Колев работи в агенцията от 1997 г.

 

През последните 25 години той е работил в различни структури на системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като експерт, инспектор, заместник-министър на енергетиката и енергийните ресурси и директор на дирекция "Енергийна ефективност и ВИЕ".

 

В интервюто си инж. Колев уточни, че в ЕС много напред в енергийната ефективност са Дания, Холандия, Австрия, Италия и заради това ще е полезно да ползваме опита на тези страни.

 

Най-много енергия у нас се потребява в металургията, химическата индустрия, производството на цимент и други строителни продукти. Затова и към фирмите от тези сектори са насочени част от мерките за повишаване на енергийната ефективност. "Те имат ангажименти както за въвеждане на енергоспестяващи технологии, така и за ограничаване на емисиите от парникови газове", подчерта инж. Колев.

 

Транспортът също гълта много енергия и затова новият шеф на Агенцията за енергийна ефективност препоръчва да се предприемат много мерки и най-вече за икономия на горива. Освен това трябва да се оптимизират маршрутите в големите градове и да се поддържат в добро техническото състояние транспортните средства.

 

Инж. Колев смята, че в централните части на градовете не е разумно да се влиза с кола. "Аз лично предпочитам да вървя пеша и всеки ден изминавам по 8 километра на отиване и връщане от работа. За съжаление  у нас от началото на 90-те години бяха внесени много стари и амортизирани автомобили. Повечето  от тях в момента не отговарят на европейските изисквания за емисии на парникови газове", споделя изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност. Въпреки това той е оптимист, защото рано или късно изискванията за колите, изхвърлящи малко токсични газове, ще бъдат въведени и в България.

 

Изчисленията на агенцията показват, че инвестиция за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността се изплаща от година и половина до 5 години. По отношение на сградите най-големи шансове да получат облекчени кредити и пари от еврофондовете имат проектите, предвиждащи възвръщане на средствата за 5 години.

Инж. Колем съобщи, че в момента няма кредитна линия за определени мероприятия за повишаване на енергийната ефективност в бита. Срокът на програмата REECL, където на кредитополучателя се връщаха 20% от получения заем, е изтекъл на 21 януари тази година. Засега нямало индикации от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), че скоро отново ще има подобна програма.

 

Затова шефът на Агенцията за енергийна ефективност посъветва гражданите, които са решили да санират напълно или частично жилищата си, да се възползват възможностите, които им дава Законът за етажната собственост. Най-напред да си регистрират в общината сдружение на собствениците, за да могат да кандидатстват за пари във Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ). Едното от условие да се регистрират като юридическо лице, а другото е да кандидатстват за саниране на цялата сграда, а не на отделни части от нея. Тогава те имат шанс да вземат от фонда изгоден кредит, който е много по-евтин от отпусканите от търговските банки.

 

Индустриалните фирми според инж. Колев също как могат да получат средства за повишаване на енергийната си ефективност от ФЕЕ или да кандидатстват с проект за финансиране по оперативните програми "Конкурентоспособност" и "Регионално развитие". Те са част от Европейския фонд за регионално развитие. "От него 3,9%, или 125,6 млн. евро са предвидени за повишаване на енергийната ефективност. Други 66,5 млн. евро са отделени за възобновяеми енергийни източници и 51 млн. евро за развитие на газопреносната мрежа у нас", уточни изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност.

 

Той специално посочи какви са данъчните облекчения, ако една сграда се санира и вземе клас за енергийна ефективност. Всеки собственик на сграда, която има сертификат Б, може да не плаща данък сгради от 3 до 5 години. По-дългият период е, ако има инсталация за възобновяеми енергийни източници. При постигане на стандартите на сертификат категория А, там отстъпката е съответно 7 или 10 години.

 

Инж. Колев предупреди, че според действащите нормативи всяка нова сграда, получили разрешение за строеж в началото на 2005 г., трябва да има технически паспорт, в който има енергийна част и за сградата се издава енергиен сертификат.

 

Сертификат с категория обаче трябва да се издаде от третата до шестата година от построяването на сградата. Процедурата изисква първо да се направи одит, след който се определят енергийните характеристики на сградата. Сертификатът се слага на видно място, да се вижда от всички. Срокът за издаване на сертификат за енергийна ефективност на тези сгради изтича в първите месеци на 2011 г. "Агенцията за енергийна ефективност ще проверява тези сгради и ще санкционира всяко неизпълнение", обеща инж. Колев.

 

Той прогнозира, че все по-популярни ще стават т. нар. ЕСКО услуги с гарантиран резултат. За пример бе даден проект, реализиран за общинска сграда във врачанското село Борован. "Еско договорите са особено търсени от промишлените фирми, които искат да намалят енергийните си разходи. Засега няма голямо търсене от страна на съсобствениците на жилищни кооперации в градовете", уточни изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност.

 

Съгласно евродиректива 2006/32 всички страни от ЕС трябва да разработят и изпълняват национални планове за енергийна ефективност. България също има подобен план за периода от 2008 до 2016 г.. "Той беше разделен на 3 части. В него е заложено повишаване на енергийната ефективност с 9%. За първите 3 години от плана - до края на 2010 г., трябва да се изпълни една трета от предвиденото", обясни инж. Колев.

 

Планът засяга сградите с разгъната застроена площ над 1000 кв. м, промишлените обекти с годишна консумация на енергия над 3 хил. мегават часа, търговците на енергия (енергоразпределителните дружества) и дистрибуторите на природен газ, течни и твърди горива. Производствените фирми и търговците на енергия и горива са общо 585, на които са поставени индивидуални индикативни цели за енергоспестяване. Те са задължени до 31 март на всяка следваща година да отчитат изпълненото в Агенцията по енергийна ефективност.

 

Данните на Агенцията за енергийна ефективност показват, че през миналата и по-миналата година в страната са икономисани общо 2685 гигават часа енергия. Това ще ни помогне за периода 2008-2010 г. да постигнем средногодишно снижение на енергопотреблението от над 3%. За трите години трябва да бъде спестена енергия, равняваща се на вноса на 209 000 тона петрол.

 

Общинските и държавните сгради, които трябва да бъдат обследвани и сертифицирани, са 6450. През 2006 г. се обследваха 250 от тях, на следващата година – 390, и през 2008 г. - 562 здания. Досега общо са обследвани над 1200 държавни и общински сгради. Предписани са и мерки за изпълнение за повишаване на енергийната ефективност.

 


По статията работи:

Георги Вулов