НАЧАЛО » анализи

Търговията и услугите подобриха бизнес климата за октомври

Общият показател за стопанската конюнктура се повишава с 1,9 пункта спрямо септември

fb
3E news
fb
28-10-2010 10:23:40
fb

Стопанската конюнктура в страната през октомври се подобрява, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Общият показател на бизнес климата се покачва с 1.9 пункта спрямо септемврийското си равнище. Главна заслуга за покачването имат търговията на дребно и услугите. Анкетираните от НСИ мениджъри от тези два отрасъла имат по-оптимистични очаквания.

 

Съставният показател за бизнес климата в търговията на дребно се повишава с 5.5 пункта спрямо предходния месец. Подобрението се дължи предимно на по-оптимистичните оценки на търговците за настоящото бизнес състояние на предприятията.

 

През октомври съставният показател за бизнес климат в сектора на услугите е с 5.7 пункта над равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията.

 

Бизнес климатът в промишлеността остава на равнището си от предходния месец. Анкетата през октомври регистрира известно намаление на производствената активност, но за следващите три месеца мениджърите имат положителни очаквания за дейността. Това обаче не е съпроводено с по-добри очаквания за износ на продукция. По отношение на персонала стопанските ръководители все още имат намерения за съкращаване през следващите три месеца, посочват от НСИ.

Средното натоварване на мощностите през октомври се увеличава с 3.2 пункта в сравнение с юли и достига 71.1%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, но този излишък е намалял през последните три месеца.

 

През октомври равнището на съставния показател за бизнес климата в строителството се понижава с 1.5 пункта поради по-умерените очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По мнение на стопанските ръководители има намаление на строителната дейност в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца са по-неблагоприятни.


По статията работи:

Георги Вулов