НАЧАЛО » анализи

Стартът на проекта за обединение на пазарите "В рамките на деня" - XBID се очаква през ноември

Евентуално пазарно обединение с Гърция по „Ден напред“ може да се очаква в края на 2020 г.

fb
3E news
fb
01-08-2019 10:25:00
fb

Стартът на проекта за обединение на пазарите „В рамките на деня“ - XBID е определен  за м. ноември 2019 г. и към настоящия момент няма причини за промяна на посочената дата. Това става ясно от информацията на  ръководителя на отдел „Проекти“ в БНЕБ Никола Габровски пред борсовия съвет.

В същото време проекта за пазарно обединение в сегмента „Ден напред“ с Македония, за който в началото имаше големи надежди, сега изглежда „замръзнал“.

Относно проекта за пазарно обединение на пазарните сегменти „Ден напред“ между България и Северна Македония, се посочва, че към настоящия момент няма  развитие.

 

Очакват се законови и регулаторни промени в Северна Македония, които да регламентират създаването на Борсов пазар, се отбелязва в стенограмата от заседанието на борсовия съвет.


Затова пък има напредък по проектът за обединение с гръцката страна, въпреки че и то ще се случи не по-рано от следващата година.

От гръцка страна са обявили за старт на пазарен сегмент „Ден напред“ Q2 2020 година, което за България означава евентуално пазарно обединение с Гърция в края на следващата година, става ясно от информацията.

Според Габровски, през месец септември се очаква приемане на БНЕБ ЕАД в проекта IBWT (ItalianBordersWorkingTable), което е предпоставка за стартиране на проект за интеграция на пазари Ден напред с Гърция. Проектът IBWT представлява пазарно обединение на всички пазари „Ден напред“ имащи обща граница с Италия.

„Към момента проектът се е развил до степен, в която и съседни държави на такива, които имат енергийна граница с Италия, могат да се присъединят към него. Целта на БНЕБ ЕАД с присъединяването към IBWT е да се улеснят преговорите впоследствие с Гърция и  да се ускори процеса по пазарно обединение“, се казва в документа от заседанието.


Проведени са  разговори и със Сърбия, но от правна страна има пречки за пазарно обединение с оглед факта, че държавата не е член на Европейския съюз и не е имплементирала европейското законодателство, в частност Регламент 2015/1225(CACM). Следователно не може да се очаква развитие в тази насока в краткосрочен план.

За пръв път се изнасят и данни за резултатите от участието на български енергийни финансови фючърси на платформа на European Energy Exchange (EEX).

Според данните, от стартирането на търговията с български енергийни фючърси на платформата на EEX AG на дата 03.06.2019 г. има сключени три сделки.

От борсовият съвет информират още и за промените в Правилата за сетълмент, продиктувани от желанието на борсовия оператор да ограничи риска от подаване на необезпечени оферти, което обаче е повод за притеснения на участниците в борсовия пазар за усложняване и оскъпяване на търговията на електрическа енергия, т.е. допълнително се натоварват коректните търговски участници. Според БНЕБ обаче няма утежняващи условия, а по-скоро серия дисциплиниращи мерки.

По думите на Габровски, цитирани в стенограмата, „екипът на БНЕБ работи в посока подобряване на условията за участие, като една от насоките, е използването на директният дебит при ежедневните разплащания на краткосрочните сегменти. Това ще бъде допълнителна възможност за членовете на БНЕБ, която ще се предлага при подписването на съответното споразумение и при наличие на сметка в обслужващата банка на
борсовия оператор“.

Към момента тази възможност е потвърдена от една банка, но престоят преговори и с други банки. Директният дебит ще позволи осъществяване на разплащания от страна на търговските участници, без да е необходимо използването на административен капацитет на съответната компания, като ще се подобри организацията на разплащанията и от страна на борсовия оператор.

Въпросът, който често се повдига от участниците в пазара, свързан с клирингова къща също е бил и то за пореден път обект на обсъждане, става ясно от документа

По данни на  енергийната борса, между борсовия оператори KELER CCP има подписано Споразумение за намерения и конфиденциалност, като към момента по заявки от страна на KELER, Борсовият оператор прави различни справки и предоставя информация относно пазарен сегмент Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.

Целта е KELER CCP да изготви вариант на пазарен модел, приемлив за клиринги сетълмент.

Както става ясно още производителите в лицето на АЕЦ „Козлодуй“, а и на борсовият оператор не са подкрепили с мотив “дискриминиране“, предложението на търговците на електроенергия (АТЕБ) производителите на електроенергия от състава на БЕХ да могат да участват на Екран Auctions само като инициатори на търг.


Позицията на БНЕБ ЕАД относно отправеното предложение е, че Борсовият оператор не желае да дискриминира група участници, чрез своите правила. Предложението трябва да бъде отправено към Министерство на енергетиката и по-конкретно към Български Енергиен Холдинг ЕАД, като принципал на въпросните дружества, се отбелязва в стенограмата.

В нея се коментират и редица предложения за работата на Централизирания пазар на двустранни договори, направени от  Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП). Както става ясно, още преди засиленият интерес за иницииране на търгове през месеците юни и юли, БНЕБ ЕАД е започнала работа по промяна начина за иницииране на търгове.

Промяната предвижда заявление за търг да може да се подава единствено онлайн, чрез RMS приложението, което към този момент се използва от участниците за проверка на техните налични и блокирани обезпечения на ЦПДД. Целта на промяната е в момента на подаване на заявлението, системата автоматично да прави проверка дали съответния час за иницииране на търг е зает и дали инициатора има необходимия финансов лимит за неговото провеждане.

Както става ясно очаква се е  и ускоряване на  процеса по публикуване на заявленията на сайта на енергийната борса.

До края на юли БНЕБ очаква да започнат тестове с новата функционалност на RMS приложението и скоро след това то да заработи. Новият начин на подаване на заявление за търг изисква и промяна на правилата за работа на ЦПДД. Успоредно с тези промени БНЕБ планира и редакция на други текстове от правилата, които не са ясно разписани, като примера с това дали даден час за търг се освобождава, ако предвиденият за същият час търг бъде анулиран, става ясно още от заседанието на борсовият съвет към БНЕБ. 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева