Средната цена за базов товар при „Пазар Ден напред“ на БНЕБ за месец май расте с 31,1 % или със 17,29 лв. за MWh,

Показателите за месец май на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) показват ръст  на цените както в сегмента „Пазар Ден напред“, така и в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ спрямо предходния месец април.
В същото време се наблюдава спад на търгуваните обеми при „Пазар Ден напред“ и много силно нарастване при търговията в „Пазар в Рамките на деня“, като тук има ръст и на пазарните участници.  Раздвижването на пазара е значително, но предвид твърде скорошния старт все още е рано за някакви сравнения.

Съществен ръст и раздвижване има и на Централизирания пазар за двустранни договори“. Както личи електроенергийният пазар тепърва ще се раздвижва, но съществените изменения се очаква да настъпят след първи юли.  

Пазар Ден напред
 
Средната цена за базов товар за месец май в сегмента „Пазар Ден напред“ расте с 31,1 % или със 17,29 лв. за MWh до 72,85 лв. за MWh. За сравнение през месец април тя е била 55,56 лв. за MWh.
В същото време общо търгуваният базов обем за месец май намалява с 12,7 % или с (минус) 60 192 MWh до 415 388 MWh. За сравнение през април той е бил 475 580 MWh.

Средната цена за пиков товар е с още по-висок ръст – 37,2 % или с 21,81 лв. за MWh до 80,43 лв. за MWh при стойност от 57,62 лв. за MWh през месец април, сочат данните.
Пиковият обем за отчетния месец обаче намалява с 32 491 MWh, или с (минус) 12,4 % до 228 535 MWh спрямо 261 026 MWh през април .

Увеличение от 24,3 % до 65,26 лв. за MWh отчитат от енеригйната борса и при средната цена за извънпиков товар. Това е увеличение с 12,77 лв. за MWh. Месец по-рано средната цена за извънпиков товар е било 52,49 лв. за MWh.
При извънпиковият обем също се отчита спад от 12,9 % или (минус) от порядъка на 27 701 MWh до 186 853 MWh. За сравнение през месец април данните са за извънпиков обем от 214 554 MWh.

Според данните месец май се характеризира с огромна разлика между най-ниската и най-високата цена. Така например, най-ниската цена регистрирана през предходния месец е 0,04 лв. за MWh при 2,15 лв. за MWh през април. Това е спад (минус) от 98,1 % или  с (минус) 2,11 лв. за MWh.

Най-високата регистрирана цена за месец май 2018 г. е от порядъка на 150,05 лв. за MWh при 119,27 лв. за MWh за април, което е ръст от 25,8 % или 30,78 лв. за MWh.
При среднопретеглената цена увеличението за месец май е с 37,2 % (21,63 лв.) до 79,70 лв. за MWh. За сравнение, месец по-рано среднопретеглената цена е било 58,07 лв. за MWh.

Среднодневният търгуван обем през месец май е от порядъка на 13 400 MWh при 15 853 MWh за април, което е спад с 2 453 MWh или 15,5 %.


Както личи от данните, най-високата цена в сегмента „Пазар Ден напред“ се отчита в 21 часа – 100 лв. за MWh, а преди това в 13 и 8-9 часа е около 80 и малко над 80 лв. за MWh.

С 15,5 % съответно спада и средночасовият търгуван обем до 558 Mwh/h или със 102 Mwh/h спрямо април месец.
При регистрираните пазарните участници няма промяна и те, както и през април са 60 на брой.


Пазар в Рамките на Деня

Седнопретеглената цена на енергийната борса в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ през месец май е била 87,34 лв. за MWh при 67,77 лв. за MWh през април., сочат данните. Това е ръст от 28,9 % или с 12,97 лв. за MWh.

Съответно ръст и то съществен има и при общо търгуваният базов обем – от порядъка на 1297 % . Така през месец май общо търгуваният базов обем е от порядъка на 26 204,60 MWh. За сравнение месец по-рано той е бил едва 1875,80 MWh. Увеличението, според отчета е в обем от 24 329 MWh.
Значителен, особено в процентно отношение и ръстът при пиковия и извънпиковия обем. Така например през месец май отчетеният пиков обем е от 17 767,70 MWh при 1 410,50 MWh за април. Това е нарастване с 1159,7 % или с 16 357 MWh спрямо април.

Извънпиковият обем расте със значителните 1713,2 % до 8 436,90 MWh в сравнение с 465,30 MWh през април. Това е с 7 972 MWh повече.

Увеличението при среднодневният търгуван обем отново е съществено – ръст от 756,2 % или със 747 MWh до 845,31 MWh. За сравнение само месец по-рано той е бил едва 98,73 MWh.

Средночасовият търгуван обем за месец май, според отчета е от порядъка на 35,22 MWh при 4,11 MWh за април, което също е увеличение от 756,2 % или с 31 MWh. При регистрираните пазарни участници няма промяна и те остават, както и преди 22, но активните, които през април са били 15 сега нарастват на 18 (ръст от 20%).

Централизиран пазар на двустранни договори

При централизирания пазар на двустранни договори на БНЕБ се забелязва увеличение както на цената на доставените количества, така и при изтъргуваните. В същото време има спад при доставените количества, но невероятно висок ръст при изтъргуваните количества електроенергия.
Така например среднопретеглената цена на доставените количества през месец май спрямо април расте с 33,75 % или със 17,33 лв. за MWh до 68,69 лв. за MWh. За сравнение през април тя е била 51,36 лв. за MWh. В същото време общо доставените количества намаляват с 22,74 % или (минус) с 209 140 MWh до 710 516 MWh. За сравнение, през април общо доставените количества са били 919 656 MWh.

Затова пък всички показатели при изтъргуваните количества за месец май са положителни при централизирания пазар за двустранни договори.  Среднопретеглената цена тук бележи ръст от 4,29 % (плюс 3,10 лв. за MWh) до 75,25 лв. за MWh.

Общо изтъргуваните количества нарастват със значителните (плюс) 799,41 % до 3 626 412 MWh. За сравнение през април те са бrли в обем от 403 200 MWh.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 0 0
    1
    истината
    Това е поради излизането на топлофикации,заводски и веи на борсата,чрез така нар.договори за разлики!Докато тия източници са в енергийния микс-независимо от това как се наричат и балансирането не се осъществява с ПАВЕЦ ЧАИРА няма да има прокопсия!
    Напиши отговор