НАЧАЛО » анализи

Свиваме бюджетния дефицита до 2,5% догодина

Ще има изцяло нов закон за местните данъци и такси, обеща зам.-финансовият министър Владислав Горанов в интервю за агенция "Фокус"

fb
3E news
fb
25-07-2010 12:37:07
fb

Бюджетният дефицит ще бъде сведен до 2,5 на сто от БВП през следващата година. Това е залегнало в първия вариант на макрорамката за 2011 г. и в тригодишната бюджетна прогноза за 2011-2013 г., прогнозира заместник-финансовият министър Владислав Горанов пред агенция "Фокус".

Той обясни, че се планира бюджета за 2011 г. да бъде внесен в Народното събрание през октомври и да бъде изтеглен най-малко с един месец напред. Това означава ,че проектобюджетът за догодина ще бъде внесен три месеца преди края на бюджетната година. Вече били ясни основните макроикономически параметри и Министерството на финансите има концепция за основните допускания, при които трябва да бъде съставен бюджетът за следващите две години.

Владислав Горанов обясни, че във ведомството се работи много усилено и върху Закона за устройството на държавния бюджет, тъй като се налагали доста промени, част от които вероятно ще намерят място още в годишния закон за бюджета за 2011 година. Заместник-министърът уточни, че чрез промените ще се търси по-близка връзка между изпълнението на бюджета на начислена основа по методологията на Евростат и изпълнението на бюджета на касова основа, каквато е действащата методология у нас. Първите мерки за това са предприети още през тази година с издаването на специални указания на министъра на финансите по отношение на месечните отчети, чрез които започна да се събира информация за поети ангажименти.

Работи се и върху включването на текстове в Закона за бюджета за 2011 г., с които да се регламентират ограничения в поемането на ангажименти от страна на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, каквито са министерствата и държавните агенции. "По този начин ще гарантираме до някаква степен връзката не само между разполагаемите като бюджетни кредити средства по съответния бюджет, а и вече поети ангажименти и възможността за поемането на нови такива, за да не се стига до сключването на необезпечени договори", подчерта Горанов.

Догодина ще бъде внесен и изцяло нов закон за местните данъци и такси. Целта според заместника на Симеон Дянков е да бъдат решени част от проблемите, поставяни многократно от страна на общините. Дебатът с преотстъпване на данък върху доходите за физическите лица не е приключил, но засега Министерството на финансите не работи по подобна мярка, уточни Горанов.

Той е категоричен, че няма да се наложи втора актуализация на тазгодишния бюджет. "Готови сме на допълнителни ограничения в разходите, ако по някакъв начин се появи съмнение за изпълнението на приходната част", застрахова се Горанов. И веднага подчерта, че по никакъв начин не трябва да се спекулира със стабилността на валутния борд, тъй като не съществува пряка връзка между стабилността на паричния съвет и буферите на публичните финанси.

По отношение на възможностите за привличане на средства чрез пускането на еврооблигации Горанов каза, че като цяло се работи по темата за привличането на дълг и се търси най-доброто и най-изгодното състояние на пазара за България. Страната ни щяла да излезе на този пазар, когато прецени, че е най-добрият момент.

Зам.-министърът отново изрази позицията на Министерството на финансите, че тази година страната няма да има нужда от заем от МВФ, а финансирането на дефицита трябва да бъде търсено на пазарен принцип ­ чрез емитиране на облигации на вътрешния и външния пазар.
По статията работи:

Георги Вулов