НАЧАЛО » анализи

Рязко намаляват пътуващите българи в чужбина

През юни зад граница са били 316,9 хил. сънародници, което е с 34,8% по-малко в сравнение с година по-рано

fb
3E news
fb
27-07-2010 10:09:41
fb

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2010 г. са 316.9 хил., или с 34.8% по-малко в сравнение с юни 2009 година, показват огласените на 27 юли данни на НСИ. Тенденцията за рязкото намаляване на пътуващите българи в чужбина се запазва. Месец по-рано националната статистика посочи, че пътуванията на български граждани в чужбина през май 2010 г. са 324.8 хил., или с 34.1% по-малко в сравнение със същия месец на 2009 година.

Според НСИ в сравнение с юни 2009 г. увеличение на пътуванията на български граждани е регистрирано само към Дания - с 4.3%. Същевременно намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония - с 86.7%, Израел – с 57.8%, Гърция - с 57.7%, Словакия - с 54.8%, Чехия - с 53.6%, Малта - с 48.8%, Канада - с 46.9%, Румъния - с 46.3%, САЩ - с 44.0%, Австрия - с 42.1%, Финландия - с 41.8%, и Унгария - с 38.3%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 40.5% (39,3% през май), следвани от пътуванията с цел гостуване - 32.8% (34,6% през май), почивка и екскурзия - 21.6% (21,5% през  май), и други - 5.1% (4,6% през май).

Посещенията на чужденци в България през юни 2010 г. са 970.2 хил. и нарастват с 1.4% спрямо същия месец на 2009 година.

В сравнение с юни 2009 г. е регистрирано увеличение на посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с 9.2%. С 3.4% нарастват и посещенията на чужденци по други причини. Намаление е отчетено при посещенията със служебна цел - със 17.3%, с цел гостуване - с 8.9%, както и транзитните преминавания на чужденците през страната - с 6.7%.

Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, намаляват общо с 3.1%, като най-голям е спадът на посещенията от Словакия и Дания - съответно с 66.2 и 56.1%. Отчетено е увеличение на посещенията от Гърция - със 116.3%, Испания - с 47.3%, Италия - с 28.2%, Австрия - с 10.1%, и други.

Посещенията от групата "Други европейски страни" се увеличават с 19.5%, като най-голямо е увеличението при посещенията на граждани от Македония - с 27.2%, Украйна - с 24.9%, и Русия - с 24.5%.

През юни 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 59.5%, следвани от транзитно преминаващите - 22.5%, със служебна цел - 10.2%, по други причини - 6.3%, и с цел гостуване - 1.5%.
По статията работи: