НАЧАЛО » анализи

Разходите за здраве сe увеличават

Семейните доходи са намалели през третото тримесечие, показват данните на НСИ

fb
3E news
fb
24-11-2010 09:16:51
fb

През третото тримесечие на годината българинът е харчил със 7,2% повече пари за здраве спрямо същия период година по-рано, което представлява 43 лв. Най-много е плащал за храна и жилище (енергия, горива и вода), което представлява 51.7 на сто от общите разходи, показват данните на НСИ за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през третото на 2010 г. В същото време разходите за вода, ток и отопление на жилището намаляват от 134 лв. средно на лице през третото тримесечие на 2010 г. на 119 лв. за същия период на 2009 г. и техният дял в общите разходи се понижава с 0.9%.

 

Общият доход средно на лице от домакинство е 932 лв. и спрямо същия период на 2009 г. намалява с 2.2 на сто. Основната част от този доход идва от заплати и пенсии - 80.7%.

 

При пенсиите продължава тенденцията на увеличение, а при работната заплата се регистрира относително намаление. Средната работна заплата през третото тримесечие на годината е 467 лв. Тя е паднала с 4.3 на сто спрямо същия период на миналата година. Пенсиите са нараснали с 4.9 на сто и са 284 лв. средно на лице, обясниха днес от института.

 

През третото тримесечие на 2010 г. доходите от самостоятелна заетост почти се запазват без изменение спрямо миналата година - 65 лв., а като относителен дял те са 7% от общия доход.

 

Общият разход на човек през третото тримесечие на 2010 г. е 845 лв. и намалява спрямо същия период на 2009 г. с 5.3 на сто. Потреблението на повечето храни се увеличава за сравняваните периоди. С 1 кг повече картофи е ял българинът, хляб и тестени изделия - с 0.8 кг повече и кисело мляко - с 0.6 килограма. Забележимо намалява потреблението на плодове с 2.5 кг. и зеленчуци с 0.6 килограма.

 

Намаляват разходите за облекло и обувки с 10.7 на сто и през третото тримесечие на 2010 г. те са 23 лв. Делът им в общия разход е 2.7 на сто. Разходите за алкохолни напитки и цигари са 39 лв., показват още данните на НСИ.
По статията работи:

Георги Вулов